Informasjon

Behandling av depresjon

Behandling av depresjon kan være i form av antidepressive medisiner, kognitiv terapi eller annen psykologisk behandling, elektrosjokkbehandling, eller lysterapi.

Kognitiv behandling

Kognitiv terapi er en behandlingsform som retter oppmerksomheten mot hva du tenker om deg selv og dine vanskeligheter. Ved å forsøke å forandre de negative tankene du har, kan du hjelpes til å få bedre kontroll over depresjonen.

Deprimerte mennesker tenker ofte negativt, de føler seg utilstrekkelige og glemmer lett sine positive sider. Mange føler at andre ser ned på dem. Mennesker som er deprimerte, har også mange tanker om seg selv som forsterker depresjonen og fører til isolasjon.

En kognitiv terapeut kan hjelpe deg på ulike måter. Vanligvis samarbeider terapeuten og pasienten om å klargjøre hva slags tanker eller forestillingsbilder som utløser de negative reaksjonene. Det legges vekt på å finne andre og mer oppbyggende tanker og bilder. Du prøver ut disse nye tankene i dagligdagse situasjoner, og kommer tilbake til terapeuten og drøfter de nye erfaringene. Ofte kombineres hjelp til å tenke annerledes med hjelp til å handle annerledes, slik at du for eksempel kan mestre vanskelige situasjoner og dermed styrke selvtilliten. De negative tankene du har om deg selv idag, kan ofte ha rot i tidligere opplevelser, og kognitiv terapi kan også gi en mulighet for en ny forståelse av nederlag og vansker du har opplevd tidligere.

Et dilemma i Norge er at ikke alle leger behersker kognitiv behandling. Det er dessuten mangel på psykologer som kan tilby slik behandling. Kognitiv behandling kan også være effektivt som behandlingsprogram på internett. På helsenettsiden NHI.NO finner du selvhjelpskurs hvor kognitiv terapi er metoden som benyttes. 

Forrige side Neste side