Informasjon

Behandling av depresjon

Behandling av depresjon kan være i form av antidepressive medisiner, kognitiv terapi eller annen psykologisk behandling, elektrosjokkbehandling, eller lysterapi.

Elektrosjokkbehandling (ECT)

Elektrosjokkbehandling reserveres for personer med alvorlig depresjon som ikke har hatt nytte av annen behandling. Det er den mest effektive korttidsbehandlingen ved alvorlige depresjoner og regnes som en trygg behandling, men med bivirkninger. Behandling med elektrosjokk er ressurskrevende. Pasienten må i narkose, noe som alltid representerer en risiko. Bivirkninger er at mange opplever hukommelsesproblemer og konsentrasjonsvansker i tiden etter behandlingen.

Elektrosjokkbehandling krever samtykke av pasient eller pårørende. Det gis i våre dager færre behandlingsserier enn tidligere, og det settes strøm bare på deler av hjernen. Behandlingen har høy pasienttilfredshet. I en norsk studie mente 75 prosent at de hadde nytte av behandlingen, og i en amerikansk studie anga ni av ti pasienter at de var glad for at de hadde valgt elektrosjokkbehandling.

Hva er elektrosjokkbehandling?

Elektrosjokkbehandling innebærer at det gis en serie elektriske støt gjennom hjernen fra elektroder som festes på hodet. Behandlingen foregår under narkose, og støtene (sjokkene) forårsaker et kortvarig krampeanfall. Det er en omdiskutert behandlingsform, dels på grunn av måten behandlingen gis på, dels fordi den tidligere ble gitt uriktig, og dels fordi den kan gi bivirkninger. Behandlingen gis kun når psykologisk behandling eller medikamentell behandling har vært mislykket, eller når en pasient er så syk at rask behandling er nødvendig; det kan for eksempel være ved overhengende fare for selvmord eller når pasienten nekter å ta til seg føde.

Hvordan virker behandlingen?

Elektrosjokkbehandling er et eksempel på en behandling som vi ikke vet nøyaktig hvordan virker. Hovedteoriene er at de elektriske sjokkene påvirker hjernens nettverk av signalbaner og forandrer måten noen av hjernecellene overfører signaler til andre celler på. Sjokkene synes å øke mengden kjemiske stoffer som overfører disse signalene mellom nervene.

Hva er ulempene?

Den viktigste bivirkningen er at hukommelsen kan bli svekket. Du kan få problem med å huske hendelser og kjenne igjen ord. Lagring av nye minner kan også være vanskelig. Denne virkningen synes å vare i noen få uker, noen ganger opptil måneder. Konsentrasjonsevnen kan også svekkes etter elektrosjokkbehandling.

Forrige side Neste side