Informasjon

Behandling av depresjon

Behandling av depresjon kan være i form av antidepressive medisiner, kognitiv terapi eller annen psykologisk behandling, elektrosjokkbehandling, eller lysterapi.

Interpersonlig behandling

Denne formen for psykoterapi har som mål å bedre pasientens sosiale kontakt og funksjon. Den brukes ved mild til moderat depresjon.

Hva er det?

Behandlingen er basert på forestillingen om at depresjon ofte er et resultat av opprivende livshendelser, og at bedre sosial støtte synes å redusere risikoen for depresjon. Behandlingen er tenkt å bidra til at du blir raskere frisk gjennom å mildne eventuelle personlige problemer. Vanligvis har du time til terapeuten ukentlig i tre til fire måneder, men det kan variere.

Hvordan virker behandlingen?

Man mener behandlingen endrer måten hjernen fungerer på. Hver form for psykoterapi er basert på sin egen teori. Men i hovedsak er ideen at hvis du kan endre tankene dine og måten du reagerer på, så kan du også bedre humøret ditt.

Behandlingen synes ikke å ha noen bivirkninger. Den største ulempen er at behandlingen er lite tilgjengelig. Det er få terapeuter som tilbyr denne formen for behandling.

Forrige side Neste side