Informasjon

Behandling av depresjon

Annen behandling

Ved alvorlig depresjon prøver man i de fleste tilfeller å kombinere medikamentell og psykologisk behandling, det vil si kognitiv eller interpersonlig behandling. Det er gode vitenskapelige bevis for at slik kombinasjonsbehandling er bedre enn behandlingene hver for seg ved alvorlig depresjon.

Fysisk trening er vist å kunne hjelpe, alene eller som tillegg til annen behandling. Den antidepressive effekten av behandlingen kan la vente på seg; det er derfor viktig å ikke miste troen for raskt.

Behandling med transkraniell magnetstimulering har vist seg å kunne hjelpe noen, men metoden er inntil videre ikke svært tilgjengelig som behandlingsform.

Et uavklart spørsmål er om det kan være en sammenheng mellom mangel på vitamin D og økt risiko for depresjon. Om så er tilfelle, kan det i fremtiden bli aktuelt å måle D-vitaminnivået og eventuelt behandle forebyggende med vitamin D som et tillegg til den øvrige behandlingen, eller som et forebyggende tiltak.

Forrige side Neste side