Informasjon

Depresjon, en oversikt

Depresjon er en tilstand som er karakterisert ved senket stemningsleie, interesse- og gledesløshet og energitap eller økt trettbarhet. 15 til 25 prosent av alle kvinner og ca. 10 prosent av alle menn får i løpet av livet en depresjon som trenger behandling.

Forekomst

Forekomsten av depresjoner har økt de siste tiårene, spesielt de lette og middels alvorlige. Trolig får 10 til 25 prosent av alle kvinner og ca. 10 prosent av alle menn en depresjon som trenger behandling i løpet av livet.

75-85 prosent har gjentatte episoder. Beregninger viser at pasienter med klinisk depresjon i gjennomsnitt vil oppleve 4 perioder med depresjon i løpet av livet. En studie viser at etter behandling for depresjon opplever 2 av 3 en ny depressiv periode innen 10 år.

Andelen som til en hver tid er deprimerte, anslås til å være 3-5 prosent. Forekomsten av depresjoner har økt de siste tiårene, spesielt de lette og middels alvorlige.

Forrige side Neste side