Informasjon

Depresjon

Diagnosen

Sykehistorien er den viktigste informasjonen legen har å basere seg på når diagnosen skal stilles. Sentralt i utredningen står kartlegging av alle pasientens symptomer. Diagnosen stilles på bakgrunn av samtale, eventuelt supplert med bruk av egne kartleggingsskjema.

Det kan være vanskelig å finne en forklaring på tilstanden - årsaken kan ligge langt tilbake i tid og være fortrengt.

Legeundersøkelser må til fordi kroppslige plager er vanlig - og kan i noen tilfeller også være underliggende årsak til depresjon. En depresjonstest vil som regel gjennomføres. Den vanligste testen heter MADRS. Testen er et viktig hjelpemiddel for legen når hun skal stille diagnosen depresjon, og når legen skal følge den deprimerte pasienten over tid.

Forrige side Neste side