Informasjon

Depresjon

Prognosen

De fleste depresjoner har et svingende forløp, og mange kan derfor regne med å være uten symptomer i lange perioder. En ny episode med depresjon kan komme plutselig, for eksempel etter en psykisk opprivende hendelse, tap av en nær person eller en ulykke. 

Prognosen for den enkelte depressive episoden er vanligvis god, men over halvparten av dem som har hatt sin første depresjonsperiode, får nye episoder. Dessuten regner man at cirka ti prosent får en kronisk og vedvarende depresjon. Langvarig, forebyggende behandling kan derfor redusere den fremtidige sykeligheten.

Ved riktig diagnose og behandling (psykologisk behandling, støtteterap og eventuelt medikamenter) kan en forvente at 85 prosent av pasientene er friske eller har god respons etter seks måneder.

Forrige side Neste side