Informasjon

Depresjon, en oversikt

Depresjon er en tilstand som er karakterisert ved senket stemningsleie, interesse- og gledesløshet og energitap eller økt trettbarhet. 15 til 25 prosent av alle kvinner og cirka 10 prosent av alle menn får i løpet av livet en depresjon som trenger behandling.

Pasientorganisasjon

 1. Mental Helse Norge
  Telefon: 09875
  Døgnåpent hjelpetelefon: 116 123
  Arbeidslivstelefon: 815 44 544
  E-post: post@mentalhelse.no
  www.mentalhelse.no
Forrige side Neste side