Informasjon

Depresjon hos eldre

Depresjon hos eldre er ikke en naturlig del av alderdommen. Tilstanden er underdiagnostisert og underbehandlet.

Hva er depresjon hos eldre?

Depresjon hos eldre defineres som depresjon hos personer over 65 år. I høy alder opplever mennesker med kroniske sykdommer, intellektuelle forstyrrelser og uførhet ofte depressive plager. Foruten personlige lidelser og familieproblemer, vil depresjon kunne forverre utfallet av mange medisinske tilstander og medføre uførhet.

I den eldre befolkningen har 1-4 prosent alvorlig depresjon. Sammenlignet med den øvrige befolkningen er forekomsten av alvorlig depresjon dobbelt så høy i aldersgruppen 70-85 år. Mindre alvorlige depresjoner har en forekomst på 4-13 prosent. Dobbelt så mange kvinner som menn har depresjon. I Norge er det funnet en forekomst av depresjon hos 32 prosent av sykehjemspasienter. Forekomsten av depresjon er særlig høy blant eldre med demens.

Neste side