Informasjon

Depresjon hos eldre

Temaside om Korona

Årsak

Aldersendringer i hjernen disponerer for depresjon; for eksempel nedsatt blodforsyning, hjernesvinn og nedsatt funksjon i hjernens signalstoffer (nevrotransmittere). Psykososiale faktorer som tap av funksjon, nære personer, posisjon, mening med livet og sosialt nettverk disponerer også. Alvorlig fysisk helsesvikt er en av de viktigste faktorer som kan utløse depresjon i alderdommen.

Depresjon og kroppslig (somatisk) sykdom forekommer ofte sammen, og siden forekomsten av somatisk sykdom øker med alderen, vil også det medføre høyere forekomst av depresjon. Depresjonen kan enten være en del av det somatiske sykdomsbildet eller komme som en reaksjon på sykdommen. Spesielt ses depresjon ved kreftsykdom, ved hjertelidelse og fremfor alt ved samtidige hjernesykdommer som demens, parkinsonisme og hjerneslag.

Mange eldre har et høyt medisinforbruk, noe som også kan utløse eller forsterke et depressivt stemningsleie.

Forrige side Neste side