Informasjon

Depresjon hos eldre

Temaside om Korona

Prognose

Omkring 80-90 prosent av dem som får en depresjon, blir symtomfrie etter medisinsk behandling. Ytterligere 5-10 prosent blir bedre etter kontakt med psykiatrien.

Depresjon hos eldre er en tilbakevendende tilstand, i en studie fikk 90 prosent tilbakefall innen 3 år. Siden tilstanden er tilbakevendende, kan det bli nødvendig med mangeårig vedlikeholdsbehandling. Fordi depresjoner hos eldre ofte oppstår på grunn av ugunstige psykososiale omstendigheter, kronisk medisinsk sykdom og uførhet, gjør det prognosen dårligere. Dog er effekten av medisinsk behandling isolert sett god.

Forrige side Neste side