Informasjon

Elektrosjokkbehandling

Elektrosjokkbehandling (ECT) er en behandlingsmetode der det gis en kontrollert mengde strøm til hodet. Denne behandlingen gis oftest til personer med moderat til svært alvorlig depresjon, der annen behandling ikke har hatt effekt.

Dette informasjonsskrivet er hentet direkte fra: "Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT)"  - Helsedirektoratet 2017."  

Hva er ECT?

Elektrosjokkbehandling, kalt ECT, er en betegnelse på elektrokonvulsiv behandling. ECT er en behandlingsmetode der det gis en kontrollert mengde strøm til hodet. Det utløser et kortvarig krampeanfall.

ECT gis som oftest til pasienter med moderate til svært alvorlige depresjoner der annen behandling ikke har vært nyttig. Det brukes også noen ganger ved andre psykiske lidelser som manier og svangerskaps‐ eller fødsels-depresjoner. Vanligvis skal andre behandlingsmetoder være prøvd før ECT gis.

Neste side