Informasjon

Ketamin i behandlingen av depresjon

Ketamin er et nytt behandlingsalternativ ved alvorlig depresjon som ikke lar seg behandle med konvensjonelle legemidler og samtaleterapi.

Ketamin ved depresjon

I løpet av de siste to tiårene har anestesimiddelet ketamin dukket opp som en ny terapi ved alvorlig depresjon som ikke responderer på konvensjonell behandling med medikamenter og samtaleterapi. Ketamin har vist seg å ha antidepressive effekter som kommer i løpet av timer etter at midlet er gitt. Én enkeltdose ketamin er vist å være effektivt mot depresjon, men noen pasienter trenger flere behandlinger for å oppnå full effekt. Den gunstige effekten av en enkeltdose synes å opphøre etter 1 til 2 uker. Per april 2023 er behandlingen eksperimentell i Norge, og tilbys bare ved private klinikker og et offentlig sykehus, Sykehuset Østfold. 

Neste side