Informasjon

Dissosiative lidelser: PNES

Årsaker

Underliggende årsaker til dissosiativ sykdom kan være svært forskjellige. De kan henge sammen med at man har uheldige måter å takle stress på. I andre tilfeller kan det skyldes tidligere traumatiske opplevelser, eventuelt psykiske belastninger over tid. Som regel finner man en utløsende hendelse. Hendelsen kan være av alvorlig karakter, men den kan også ha et tilsynelatende uskyldig preg (hendelsen aktualisere tidligere traumatiske opplevelser eller konflikter).

Ved dissosiasjon kan man hos en del pasienter finne små hjerneskader/strukturelle endringer i hjernen. Betydningen av disse er usikker. De fleste eksperter på sykdommen er enige om at den skyldes et samspill mellom somatiske ("kroppslige"), psykologiske ("mentale") og sosiale faktorer.

Den konkrete årsaken til dissosiasjon er ikke helt forstått, men vi vet hvordan tilstanden best kan behandles.

Forrige side Neste side