Informasjon

Dissosiative lidelser: PNES

Hjernen lurer kroppen

Ved dissosiasjon kjenner man på symptomer som ikke skyldes den tradisjonelle årsaken. Dette betyr at det ikke ligger en strukturell skade i nervesystemet bak at en funksjon svikter eller blir ikke tilgjengelig. Man kan forestille seg at kroppen plutselig «glemmer» hva som må til for å utføre komplekse funksjoner, som for eksempel å gå. For å gå kreves at mange muskler blir aktivert i rett rekkefølge, balansen og koordinasjon må være på plass - og øynene må følge med hvor foten settes. Disse prosessene skjer vanligvis ubevisst, og ved dissosiasjon må i en del tilfeller gangfunksjonen, eller andre muskelfunksjoner, trenes opp på nytt. Ved symptomer som redusert følelse kan det være nok å få informasjon om at det ikke ligger alvorlig sykdom bak, som f eks kreft, for å kunne leve godt med sykdommen.

Selv om diagnosen har et annet navn enn først antatt, betyr ikke det at den er mindre alvorlig. Dissosiasjon gir i mange tilfeller en større begrensning på livskvaliteten enn annen sykdom. Kjemper man mot en sykdom som få forstår, må man ofte klare seg uten den støtten man egentlig trenger. Skal man bli kvitt dissosiasjon kreves det ofte stor egeninnsats. Dette er vanskelig, særlig om man har tvil om at diagnosen er rett i utgangspunktet.

Dissosiasjon er en sykdom, det er ikke noe pasienten "finner på". Symptomer og anfallene er reelle, og legger minst like stor begrensning på pasienten som andre sykdommer og epileptiske anfall , de har f.eks. en større tendens til å oppstå i upassende situasjoner. Det er behandlingen av sykdommene som er ulik, ikke alvorlighetsgraden. Fordelen med dissosiasjon og PNES er at riktig behandling er mer skånsom, og sjansen til å bli kvitt sykdommen er langt større når det ikke foreligger noen organisk skade. Epilepsi lar seg i liten grad håndtere uten medisiner med potensielle bivirkninger, og er en diagnose som kan ha irreversible følger for livskvaliteten. I så henseende er dissosiasjon en diagnose som innebærer et stort potensiale for bedring. For å unngå at sykdommen igjen får fotfeste, er det ofte nødvendig med langvarig oppfølging.

Forrige side Neste side