Informasjon

Dissosiative lidelser: PNES

Prognose

De fleste, cirka tre av fire, blir kvitt sine plager. Sykdommen er lettest å behandle hos barn, og det er lettere å behandle sykdom om riktig diagnose ble satt tidlig i sykdomsforløpet. Feilaktig behandling med medisiner eller kirurgi kan gjøre skade i seg selv, og forsinker det som er den riktige behandling. Jo lengre tid det tar før riktig behandling blir gitt, jo vanskeligere blir tilstanden å behandle.

Skal man få bukt med sykdommen er det viktig at behandler og pasient samarbeider godt, og at de har en felles forståelse av plagene.

Forrige side