Tilstand

Flyktningepasienten

Hopp til innhold

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Definert av FN:
  • …owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country1

Formål

 • Råd vedrørende allmennlegens møte med pasienter som har opplevd ekstreme påkjenninger
 • Undersøkelse og diagnose

Om tortur og ekstrem traumatisering

 • Tortur
  • Tortur kan defineres som forsettlig, systematisk og hensynsløs påføring av lidelse fra personer som handler på egen hånd eller etter ordre fra myndigheter.
  • Hensikten er å tvinge en annen person til å gi opplysninger, avlegge tilståelser, svekke en persons integritet og å spre frykt i gruppen personen tilhører.
  • Tortur, opphold i fengsel eller konsentrasjonsleir under umenneskelige forhold, krig og flukt kan medføre belastninger som kan gi både psykiske og fysiske traumer
 • Konsekvenser
  • Slike traumer kan gi alvorlige og langvarige psykiske og kroppslige følgetilstander
  • De kan også påvirke kognitive funksjoner (persepsjon, hukommelse og tenkning), følelseslivet og personligheten.
  • Som regel vil de psykiske plagene være mest invalidiserende.
  • Ofte utvikler personen mistillit som gjør det vanskelig å tilpasse seg nye omgivelser.

Symptomer og plager etter ekstreme påkjenninger

 • Ettervirkning av tortur og annen nedverdigende behandling er opplevelsen av å bli overlatt og sviktet2
 • Det brukes mange forskjellige metoder, og tendensen er at det legges mer vekt på metoder som ikke etterlater fysiske spor
 • For mange er det vanskelig å huske og kunne fortelle en sammenhengende historie på grunn av påvirkning av kognitive funksjoner

Psykiske plager og symptomer

 • Posttraumatisk stressforstyrrelse
  • Innvaderingssymptomer (flashback, mareritt, skremmende minner)
  • Hemning og tilbaketrekning
  • Økt irritabilitet
 • Depresjon
  • Ofte preget av håpløshet
 • Somatisering
  • Ofte kroniske smertetilstander
  • Disse har ofte også et organisk grunnlag og må betegnes som en psykofysisk tilstand (se nedenfor)
 • Personlighetsforandringer
  • Fiendtlig og mistenksom holdning
  • Sosial tilbaketrekking
  • Følelse av tomhet og håpløshet
  • Kronisk følelse av vaktsomhet

Fysiske plager og symptomer

 • Pasienten kan ha symptomer fra nesten alle organer og steder på kroppen
 • Det er viktig med en grundig somatisk undersøkelse av alle relevante organsystemer
 • Følgende vanlige symptomer skal nevnes:
  • Kroniske smertetilstander og muskelskjelettlidelser3 - oftest i nakken og nedre del av ryggen4-5
  • Innskrenket bevegelighet etter brudd, sårskader eller skuddskader
  • Nevrologiske symptomer (for eksempel lammelser, anestesi, vertigo, kronisk hodepine) etter forskjellige voldstraumer, isolasjon og underernæring/utmattelse
  • Arrdannelser, fortykking av negler, underhudsforandringer etter voldstraumer
  • Nedsatt hørsel, tinnitus etter skade mote hodet/øret
  • Magesmerter og bekkensmerter er vanligere blant kvinner