Tilstand

Flyktningepasienten

Kjerneopplysninger

Definisjon

  • Definert av FN:
    • …owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country1
  • Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen, men asylsøkere har ikke rett til omsorgstjenester fra kommunen2

Formål

  • Råd vedrørende allmennlegens møte med pasienter som har opplevd ekstreme påkjenninger
  • Undersøkelse og diagnose

Forekomst

  • Mer enn 80 millioner mennesker ble tvunget på flukt i 2020, det høyeste antallet noensinne3
Neste side