Tilstand

Flyktningepasienten

Temaside om Korona

Helsedirektoratet

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente2

Om tortur og ekstrem traumatisering

 • Tortur
  • Tortur kan defineres som forsettlig, systematisk og hensynsløs påføring av lidelse fra personer som handler på egen hånd eller etter ordre fra myndigheter.
  • Hensikten er å tvinge en annen person til å gi opplysninger, avlegge tilståelser, svekke en persons integritet og å spre frykt i gruppen personen tilhører.
  • Tortur, opphold i fengsel eller konsentrasjonsleir under umenneskelige forhold, krig og flukt kan medføre belastninger som kan gi både psykiske og fysiske traumer
 • Konsekvenser
  • Slike traumer kan gi alvorlige og langvarige psykiske og kroppslige følgetilstander
  • De kan også påvirke kognitive funksjoner (persepsjon, hukommelse og tenkning), følelseslivet og personligheten.
  • Som regel vil de psykiske plagene være mest invalidiserende.
  • Ofte utvikler personen mistillit som gjør det vanskelig å tilpasse seg nye omgivelser.

Symptomer og plager etter ekstreme påkjenninger

 • Ettervirkning av tortur og annen nedverdigende behandling er opplevelsen av å bli overlatt og sviktet4
 • Det brukes mange forskjellige metoder, og tendensen er at det legges mer vekt på metoder som ikke etterlater fysiske spor
 • For mange er det vanskelig å huske og kunne fortelle en sammenhengende historie på grunn av påvirkning av kognitive funksjoner

Psykiske plager og symptomer

 • Posttraumatisk stressforstyrrelse
  • Innvaderingssymptomer (flashback, mareritt, skremmende minner)
  • Hemning og tilbaketrekning
  • Økt irritabilitet
 • Depresjon
  • Ofte preget av håpløshet
 • Somatisering
  • Ofte kroniske smertetilstander
  • Disse har ofte også et organisk grunnlag og må betegnes som en psykofysisk tilstand (se nedenfor)
 • Personlighetsforandringer
  • Fiendtlig og mistenksom holdning
  • Sosial tilbaketrekking
  • Følelse av tomhet og håpløshet
  • Kronisk følelse av vaktsomhet

Fysiske plager og symptomer

 • Pasienten kan ha symptomer fra nesten alle organer og steder på kroppen
 • Det er viktig med en grundig somatisk undersøkelse av alle relevante organsystemer
 • Følgende vanlige symptomer skal nevnes:
  • Kroniske smertetilstander og muskelskjelettlidelser5 - oftest i nakken og nedre del av ryggen6-7
  • Innskrenket bevegelighet etter brudd, sårskader eller skuddskader
  • Nevrologiske symptomer (for eksempel lammelser, anestesi, vertigo, kronisk hodepine) etter forskjellige voldstraumer, isolasjon og underernæring/utmattelse
  • Arrdannelser, fortykking av negler, underhudsforandringer etter voldstraumer
  • Nedsatt hørsel, tinnitus etter skade mote hodet/øret
  • Magesmerter og bekkensmerter er vanligere blant kvinner
Forrige side Neste side