Tilstand

Flyktningepasienten

Temaside om Korona

Relevante sykdommer

 • Muskelskjelettlidelser og mentale helseproblemer er som regel de hyppigste diagnosene5, jfr. ovenfor
 • Infeksjoner
  • Som følge av strenge screeningrutiner representerer ikke flyktninger noen stor risiko for spredning av infeksjoner
  • Tuberkulose må alltid overveies
  • Ved mageplager, hematuri, nedsatt allmenntilstand må man vurdere parasitter: Ascaris, amøber, filariasis, Giardia lamblia, ormesykdom, Schistosoma, Strongyloides - det anbefales å ta tre avføringsprøver fra ulike dager
  • Residiverende feberepisoder - tenk malaria
  • Seksuelt overførte sykdommer - gonoré, klamydia, hepatitt B, hiv, syfilis
 • Udiagnostiserte kroniske sykdommer
  • Diabetes mellitus, hypertensjon, hyperlipidemi, astma
Forrige side Neste side