Tilstand

Flyktningepasienten

Temaside om Korona

Konsultasjonen

Tilrettelegging

 • Du bør sette av god tid og sørge for trygge rammer til førstegangsundersøkelsen
 • Da en traumatisert pasient ofte har vanskeligheter med tillit, bør det alliansebyggende arbeid ha prioritet
 • Tolk?
  • Ofte vil det være behov for tolk. Det er viktig at tolken oversetter alt som sies og overholder regler og etiske retningslinjer for tolker
  • Det vises til "Retningslinjer for bruk av tolk" - se nedenfor
 • Tverrfaglig team
  • Behandling og sosial oppfølging av pasienten vil ofte kreve flere samarbeidpartnere
  • Det er viktig at disse (f.eks. helsesøster, sosionom, kommunelege) blir involvert så tidlig som mulig for å sikre koordinering

Samtalen

 • Du må være åpen og vise forståelse overfor pasientens vanskelige situasjon og de umenneskelige traumer som tortur-overleveren har vært utsatt for
 • Når du spør pasienten om traumatiske erfaringer, bør du være varsom
 • La pasienten ha full kontroll og vis takt, følsomhet og høflighet
 • Husk at den sentrale ettervirkning av slike traumer, er tap av tillitt
 • Oppbygging av tillitt er derfor viktigere enn å få vite alle detaljer
 • Vær tydelig og gi fortløpende informasjon om alt som skjer/skal skje

Sykehistorie

 • Tilnærmingen er den samme som for andre pasienter
 • Du tar opp alminnelig anamnese og forsøker på en skånsom måte å få så god oversikt som mulig over traumatiske påkjenninger
 • Det kan være vanskelig for pasienten å fortelle om seksuelle traumer. Ofte må utspørring om dette utsettes til senere konsultasjon

Somatisk undersøkelse

 • Vær forsiktig med bruk av utstyr som kan virke skremmende, og forklar nøye det du gjør/skal gjøre
 • Se spesielt etter arr og underhudsforandringer (fotsålen blir ofte utsatt for slag), skader i munnhulen inklusive tenner, nedsatt førlighet, nedsatt sensibilitet, syn, hørsel, naturlige funksjoner

Dokumentasjon

 • Det er viktig at alle symptomer og skader journalføres slik at de kan brukes som grunnlag ved erklæringer (i forbindelse med asylsøknad, trygd etc) og ved eventuell rettssak
Forrige side Neste side