Tilstand

Flyktningepasienten

Temaside om Korona

Behandling og henvisning

 • Pasienter med ekstreme erfaringer skal behandles etter vanlige retningslinjer
 • Jo mer av behandlingen som kan ivaretas hos allmennlegen, dess bedre

Når henvise

 • Det kan være aktuelt å henvise til følgende:
  • Psykiatrisk poliklinikk. Psykiater/psykolog
  • Tannlege (sjekk tanntortur)
  • Fysioterapi (bør henvises til skånsom behandling. Elektrisk apparatur kan virke skremmende)
  • Nevrolog
  • Sosialkontor, Trygdekontor, Aetat, Barnvern
Forrige side Neste side