Informasjon

Koffein

Bivirkninger av koffein

Der er ikke påvist skadelige effekter på lang sikt av koffein, men enkelte av oss har tilstander som gjør at vi bør være forsiktige. Inntak av svært høye doser vil, i likhet med mye annet, være uheldig. Dødelig dose koffein er cirka 8 - 10 gram per dag, som tilsvarer cirka 60 - 100 kopper kaffe.

Høye doser kan gi koffeinforgiftning. Tidlige symptomer på akutt forgiftning kan oppstå allerede ved 500 - 600 mg koffein per dag, tilsvarende 5 - 6 kopper kaffe. Symptomene er hodepine, kvalme, magekramper, rastløshet, rask puls, ujevn hjerterytme og nedsatt blodtrykk. Koffein øker nyrenes utskillelse av salter og vann.

Mulige bivirkninger ved et lavt til moderat inntak av koffein (mindre enn 750 mg/døgn):

 • Økt vannlatning
 • Økt utskillelse av magesyre, noe som kan gi ubehag fra magen
 • Skjelvinger
 • Angst, uro og søvnløshet

Høyt inntak av koffein (over 400 mg/døgn hos voksne) kan foruten overnevnte plager, også gi følgende bivirkninger:

 • Kvalme, oppkast, magesmerter
 • Økt spenningsnivå i musklene dine, muskelkramper
 • Nedsatt konsentrasjon, forvirring og vrangforestillinger
 • Oppspilthet og panikk-anfall ("panikkangst")
 • Uregelmessig puls og hjerterytmne
 • Økt blodtrykk og kroppstemperatur
 • Rødming
 • Hodepine
 • Kortpustethet
 • Svimmelhet, øresus, hørsels- og synsforstyrrelser

Høyt koffeininntak kan også gi plager som angst (både generalisert angst og panikkangst), visse rytmeforstyrrelser i hjertet og mageproblemer (dyspepsi). I slike tilfeller advares det mot kaffebruk eller større inntak med koffein.

Forrige side Neste side