Informasjon

Koffein

Kaffedrikking og høyt blodtrykk

Koffein kan snarlig etter inntak øke blodtrykket med opptil 10 mmHg hos uvante kaffedrikkere. Det er liten endring i blodtrykket hos de som regelmessig drikker kaffe. Det hersker tvil om regelmessig inntak hever blodtrykket, eventuelt hos disponerte. Forskning kan tyde på at individer som raskt bryter ned koffein i kroppen, får den største blodtrykksøkningen. 

Selv om det kan registreres en viss blodtrykkshevende effekt i forbindelse med kaffedrikking, så er stigningen ikke av et slikt omfang at det er grunn til å advare personer med høyt blodtrykk mot å drikke kaffe.

Forrige side Neste side