Informasjon

Malignt nevroleptikasyndrom

Dette er en komplikasjon til behandling med antipsykotika karakterisert ved muskelstivhet, ufrivillige bevegelser, endret mental status og feber. Behandlingen er å stanse inntaket av den utløsende medisinen.

Hva er malignt nevroleptikasyndrom?

30887254

Malignt nevroleptikasyndrom er en sjelden tilstand som kan oppstå hos personer som bruker såkalte nevroleptika, dvs. antipsykotiske legemidler, som blant annet brukes i behandlingen av schizofreni og mani.

Den eksakte årsaken til syndromet er uklar, men påvirkning av signalstoffer i hjernen har en vesentlig betydning. Sannsynligvis opptrer tilstanden hos bare ca. 0,1% av alle som bruker slike medisiner, og forekomsten er blitt sjeldnere de siste 20 årene. De fleste har få symptomer, men i sjeldne tilfeller blir malignt nevroleptikasyndrom svært alvorlig.

Symptomer og tegn

Det vanligste er at symptomene kommer kort tid etter oppstart av den antipsykotiske medisinen, vanligvis innen de første to ukene. Vanlige symptomer er muskelstivhet, ufrivillige bevegelser i armer og bein, skjelving, forvirring, tale- og svelgvansker og høy feber. Pulsen kan bli rask og blodtrykket kan bli ustabilt. I alvorlige tilfeller kan det oppstå koma.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ut fra de karakteristiske symptomene. En grundig legeundersøkelse blir gjort for å utelukke at det er andre årsaker til symptomene. I tillegg tas enkle blodprøver.

Behandling

Det viktigste er å stanse behandlingen med antipsykotiske medisiner. Hos de fleste gjør dette at tilstanden går over av seg selv. Ofte blir det i tillegg brukt medisiner som kan dempe symptomene og som muligens kan bedre prognosen. Man bør vente ca. 2 uker med å starte opp igjen behandlingen med antipsykotika.

Prognosen

De fleste tilfellene er milde og går over etter én til tre uker med god behandling. Noen ganger blir malignt nevroleptikasyndrom imidlertid svært alvorlig og kan medføre dødsfall. Tidlig diagnose og umiddelbar stans i bruken av den utløsende medisinen er viktig med tanke på prognosen.

Vil du vite mer?