Informasjon

Malignt nevroleptikasyndrom

Malignt nevroleptikasyndrom er en komplikasjon til behandling med antipsykotika. Typiske tegn er endret mental status, muskelstivhet, ufrivillige bevegelser og feber.

Hva er malignt nevroleptikasyndrom?

Antipsykotika er medikamenter som primært benyttes i behandlingen av psykotiske lidelser, herunder schizofreni. Tidligere gikk stoffene under betegnelsen nevroleptika.

Den eksakte årsaken til syndromet er uklar, men påvirkning av signalstoffer i hjernen har en vesentlig betydning. Sannsynligvis opptrer tilstanden hos bare cirka 0,1 prosent av alle som bruker slike medisiner, og forekomsten er blitt sjeldnere de siste 20 årene. De fleste har få symptomer, men i sjeldne tilfeller blir malignt nevroleptikasyndrom svært alvorlig.

Symptomer og tegn

Det vanligste er at symptomene kommer kort tid etter oppstart av den antipsykotiske medisinen, vanligvis innen de første to ukene. Tilstanden etablerer seg over ett til tre døgn. Hovedsymptomene er mentale endringer/forvirring, som gjerne inntrer først. De følges av muskelstivhet, høy feber og ufrivillige bevegelser i armer og bein, skjelving, tale- og svelgvansker. Pulsen kan bli rask og blodtrykket kan bli ustabilt. I alvorlige tilfeller kan det oppstå koma.

Diagnosen

Diagnosen stilles ut fra de karakteristiske symptomene mentale endringer, muskelstivhet, feber og ufrivillige bevegelser, skjelvinger, tale- og svelgevansker. En grundig legeundersøkelse blir gjort for å utelukke at det er andre årsaker til symptomene. I tillegg tas enkle blodprøver. Ofte vil blodprøven kreatinkinase være markert forhøyet.

Behandling

Det viktigste er å stanse behandlingen med antipsykotiske medisiner. Hos de fleste gjør dette at tilstanden går over av seg selv. Ofte blir det i tillegg brukt medisiner som kan dempe symptomene og som muligens kan bedre prognosen. Man bør vente cirka to uker med å starte opp igjen behandlingen med antipsykotika - og det bør velges et annet antipsykotikum.

Prognosen

De fleste tilfellene er milde og går over etter én til tre uker med god behandling. Noen ganger blir malignt nevroleptikasyndrom imidlertid svært alvorlig og kan medføre dødsfall. Tidlig diagnose og umiddelbar stans i bruken av den utløsende medisinen er viktig med tanke på prognosen.

Vil du vite mer?

  • Malignt nevroleptikasyndrom - informasjon for helsepersonell