Informasjon

Münchausens syndrom

Münchausens syndrom er en tilstand der en pasient presenterer symptomer og tegn som viser seg å være fabrikerte, falske.

Hva er Münchausens syndrom?

Münchausens syndrom er en tilstand der en pasient presenterer symptomer og tegn som viser seg å være fabrikerte eller selvpåførte. Pasienten produserer altså selv bevisst sine symptomer og funn, som vedkommende ofte på dramatisk vis presenterer som et problem for helsevesenet. Münchausens syndrom har sjelden noen økonomisk sekundærgevinst, men det kan være et rop om oppmerksomhet. Pasienten gjør det ikke for å lure seg unna en eller annen konsekvens (for eksempel militærtjeneste). Pasienten lider av et dypt følt behov for å være syk, en trang som kan bli så sterk at den får vedkommende til å skade eller forgifte seg selv for å opprettholde illusjonen om en kroppslig sykdom.

Richard Asher ga tilstanden navn i 1951. Han oppkalte syndromet etter Karl Friedrich Hieronymus, Baron Münchausen (1720-1797). En mann som reiste vidt omkring og som ble kjent i sin tid for å fortelle fantastiske og overdrevne historier om sitt liv.

Münchausens syndrom by proxy er en tilstand der en voksen simulerer eller skaper symptomer hos et barn for å kunne oppnå en sekundærgevinst gjennom barnets hospitalisering. Tilstanden oppfattes som barnemishandling og kan være livstruende for barnet.

Münchausens syndrom er en sjelden tilstand. Det er usikkert om det er flest menn eller kvinner som har syndromet. Forekomsten er høyest blant unge til middelaldrende voksne, men tilstanden er beskrevet i alle aldre. 

Neste side