Informasjon

Münchausens syndrom

Münchausens syndrom er en tilstand der en pasient presenterer symptomer og tegn som viser seg å være fabrikerte, falske.

Prognose

Pasienter med Münchausens syndrom kan ty til ekstreme tiltak for å simulere kroppslige sykdommer, noe som kan påføre dem virkelig sykdom, for eksempel gjennom inntak av skadelige stoffer, medisiner o.l.

Det finnes ikke solide tallmaterialer, men man har grunn til å tro at disse pasientene har en relativt høy mortalitet på grunn av selvpåført fysisk skade, komplikasjoner etter invasive inngrep og kamuflering av viktig helseinformasjon.

Forrige side Neste side