Informasjon

Personlighetsforstyrrelser

Behandling

Behandlingen av personlighetsforstyrrelser har som mål å opprette bedre sosial fungering og tilpasning, og lindre eventuelle plager som tilstanden kan medføre for den enkelte. 

I behandlingssammenheng deles personlighetsforstyrrelsene i to grupper: milde og alvorlige personlighetsforstyrrelser. De milde personlighetsforstyrrelsene omfatter unnvikende-, tvangspreget- og avhengig personlighetsforstyrrelse, mens de øvrige regnes blant de alvorlige.

Hovedbehandlingen for de milde personlighetsforstyrrelsene er samtalebehandling over lang tid (langtids psykoterapi). Dette foregår hos spesialist. Det kan ofte være behov for tilleggsbehandling mot depresjon og angst.

Alvorlige personlighetsforstyrrelser behandles også best med langvarig psykoterapi. I tillegg kan det bli nødvendig med innleggelse og medisinsk behandling ved kriser.

Forrige side Neste side