Informasjon

REM-søvn atferdsforstyrrelse

Ved REM-søvn atferdsforstyrrelse vil personen bevege seg i faser av søvnen der frivillig muskulatur normalt er paralysert, noe som gjør at de kan agere fysisk på hendelser i drømmer.

Hva er REM-søvn atferdsforstyrrelse?

Under den delen av søvn hvor de fleste drømmer finner sted, R-søvn (tidligere omtalt som REM-søvn), skal alt av frivillig styrt muskulatur være paralysert. Dette skal vi være glade for, for om ikke vil vi risikere å reagere fysisk på det vi opplever i drømmene. Det er nettopp dette som skjer ved REM-søvn atferdsforstyrrelse. De risikerer derved å påføre både seg selv og en sin sengepartner skade som følge av disse ubevisste handlingene.

Neste side