Informasjon

Spilleavhengighet

Omtrent en prosent av befolkningen lider av spillavhengighet. Lidelsen oppfattes likevel som et stort problem i folkehelseperspektiv.

Selv om det kun er omtrent 1 prosent av befolkningen som lider av patologisk spillelidenskap, oppfattes lidelsen som et stort problem i et folkehelseperspektiv.

Spillemarkedet

Det er fra nasjonalt hold gjort betydelige tiltak for å forebygge utvikling av spilleproblemer. Hensikten med disse tiltakene er ikke å fjerne alt pengespill, men å fremme muligheter for et ansvarlig og ikke-skadevoldende spill, som bare virker som underholdning og rekreasjon.

Pengespill, enten det er på spilleautomater, tipping av fotballkamper eller rulett, har det til felles at de skal gi et overskudd til dem som driver spillene. Norsk Tipping liker å fremstille seg som gavmild, men ikke glem at den største gevinsten går til dem - og det meste av regningen sendes til lavinntektsgrupper og spilleavhengige. For den enkelte spiller må det være et forventet tap ved å delta.

Hasard har vært en lidenskap for mennesker i uminnelige tider. Det foreligger dokumentasjon på at det foregikk pengespill med terninger i Midtøsten og India for ca. 4 000 år siden - og lidelseshistoriene knyttet til dette er like tilsvarende. Det har også skjedd en betydelig utvikling innenfor spillmarkedet i Norge de senere årene. Det er ikke mange år siden kortstokken måtte gjemmes bort når bestemor kom på besøk, mens dagens holdning gir Norge status som et av Europas ledende pengespill-land.

Lotteritilsynet angir at det i 2011 ble spilt for 26.5 milliarder, hvorav 8.7 milliarder utgjorde tap for spillerne. Samme år utgjorde spill på internet 3.2 milliarder kr, hvilket er en økning på 23% fra 2010. Av overskuddet Norsk Tipping genererer går ca. 60% til veldedighet, men ca. 40% går til drift og reklame av Norsk Tipping. Mange klager over skattenivået i Norge, men den frivillige skatten vi betaler for drømmen om å vinne i pengespill er nok den høyeste.

Det er to viktige grunner til at folk er villige til å betale for å delta i spill. Spenningen ved å delta, samt troen på at en kan vinne penger på å delta.

Noen vinner store gevinster, og de fleste av oss sitter igjen med tanken - hvorfor skulle ikke det være meg! Sannheten er at å spille vil være et tapsprosjekt i det lange løp, og forventningen må være der etter. Det virker også som at personer med dårlig råd er overrepresentert i spill om penger, og kanskje spesielt i spill hvor spilleautomater brukes.

Neste side