Informasjon

Spilleavhengighet

Spilleavhengighet kan påvirke mange områder av livet, bl.a. økonomi, arbeid og forholdet til andre mennesker. Det hjelper godt å be om hjelp om man ønsker å slutte, men akkurat det skrittet er tøft å ta..

Ca. 1,4 prosent av befolkningen lider av spilleavhengighet, og dette oppfattes som et stort problem i et folkehelseperspektiv. Nesten 10 ganger så mange står i fare for å utvikle spilleavhengighet

Tilstanden omtales også som sykelig spillelidenskap ("pathological gambling"), spillegalskap og ludomani.

Spillemarkedet

Det er fra nasjonalt hold gjort betydelige tiltak for å forebygge utvikling av spilleproblemer. Hensikten med disse tiltakene er ikke å fjerne alt pengespill da de fleste opplever slike spill som underholdning og rekreasjon. Hensikten med tiltakene er å fremme muligheter for ansvarlig spilling som ikke gir noen skade. 

Pengespill, enten det er på spilleautomater, tipping av fotballkamper eller rulett, har det til felles at de skal gi et overskudd til dem som driver spillene. Norsk Tipping liker å fremstille seg som gavmild, men ikke glem at den største gevinsten går til dem - og det meste av regningen sendes til lavinntektsgrupper og spilleavhengige. For den enkelte spiller må det være et forventet tap ved å delta.

Hasard har vært en lidenskap for mennesker i uminnelige tider. Det foreligger dokumentasjon på at det foregikk pengespill med terninger i Midtøsten og India for ca. 4 000 år siden - og lidelseshistoriene knyttet til dette er like tilsvarende. Det har også skjedd en betydelig utvikling innenfor spillmarkedet i Norge de senere årene. Det er ikke mange år siden kortstokken måtte gjemmes bort når bestemor kom på besøk, mens dagens holdning gir Norge status som et av verdens ledende pengespill-land.

Lotteritilsynet angir at det i 2020 ble spilt for 51,0 milliarder, hvorav 10,9 milliarder utgjorde tap for spillerne. Nesten 30% (1,2 millioner) nordmenn over 18 år har spilt pengespill over internett, både på norske og utenlandske spillesteder. I 2018 utgjorde spill på internet 3.9 milliarder kr, og nordmenn tapte mellom 2,1 og 2,6 milliarder kroner på slike spill dette året. Siden den tid har pengespill på internett økt sterkt. Av overskuddet Norsk Tipping genererer går ca. 60 prosent til veldedighet, men ca. 40 prosent går til drift og reklame av Norsk Tipping. 0,2% går til å finansiere regjeringen sin handlingsplan mot spilleproblemer.

Mange klager over skattenivået i Norge, men den frivillige skatten vi betaler for drømmen om å vinne i pengespill, er nok den høyeste...

Det er to viktige grunner til at folk er villige til å betale for å delta i spill. Spenningen ved å delta, samt troen på at en kan vinne penger på å delta. Noen vinner store gevinster, og de fleste av oss sitter igjen med tanken - hvorfor skulle ikke det være meg! Sannheten er at å spille vil være et tapsprosjekt i det lange løp, og forventningen må være der etter. Det virker også som at personer med dårlig råd er overrepresentert i spill om penger, og kanskje spesielt i spill hvor spilleautomater brukes.

Neste side