Informasjon

Spilleavhengighet

Temaside om Korona

Behandling

Samtaleterapi. Dette bygger ofte på psykoterapeutiske prinsipper eller såkalt kognitiv behandling. Det legges vekt på å identifisere uheldige og/eller ufornuftige forestillinger om sjansen til å vinne, og erstatte disse med sunne og fornuftige oppfatninger. Gruppeterapi er en annen tilnærming for å få bukt med problemet, og her kan andre med liknende problemer kunne støtte opp og hjelpe hverandre med å komme seg ut av avhengigheten.

Det er også mulig å prøve medikamentell behandling. Hvilken legemiddelgruppe som anbefales, er avhengig av hvilken situasjon pasienten - den spilleavhengige - befinner seg i. Medisiner som vanligvis brukes for å behandle mot depresjoner, avhengighet eller stemningsmessig ustabilitet kan være aktuelle.

Forrige side Neste side