Informasjon

Spilleavhengighet

Behandling

Samtaleterapi. Dette bygger ofte på psykoterapeutiske prinsipper eller såkalt kognitiv behandling. Det legges vekt på å identifisere uheldige og/eller ufornuftige forestillinger om sjansen til å vinne, og erstatte disse med sunne og fornuftige oppfatninger. Gruppeterapi er en annen tilnærming, og her kan andre med liknende problemer støtte opp og hjelpe hverandre med å komme seg ut av avhengigheten. Kanskje det er noen der som trenger akkurat din hjelp?

Det er også mulig å prøve medikamentell behandling. Hvilken legemiddelgruppe som anbefales, er avhengig av hvilken situasjon pasienten - den spilleavhengige - befinner seg i. Medisiner som vanligvis brukes for å behandle mot depresjoner, avhengighet eller stemningsmessig ustabilitet kan være aktuelle. 

Er du usikker på om du er i risikosonen for å utvikle avhengighet av spill? Ta dette opp med fastlegen din, da er sjansen for en gevinst stor.

Hjelpetilbud

 • Hjelpelinjen
  • Et nasjonalt lavterskeltilbud for alle som har spørsmål om pengespill og dataspill. Her kan man finne støtte, råd og veiledning
  • Tjenesten er anonym, for alle og med flere kontaktmuligheter (telefon, chat eller mail)
  • Har oversikt over behandlingstilbud i de ulike fylkene
  • Kontakt
 • Spilleavhengighet-Norge
  • Interesseorganisasjon for pårørende og spilleavhengige drevet av tidligere spillere og pårørende som jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å forebygge spilleavhengighet.
  • De tilbyr både fysiske og digitale nettverksgrupper for spillere og pårørende
  • Kontakt
 • Fjernbasert behandling: www.spillbehandling.no
  • Behandlingen er et tre-måneders program som består av skriftlige arbeidsoppgaver og telefonsamtaler
  • Målgruppen er personer over 18 år som har problemer med pengespill
  • Tilbudet er nasjonalt og gratis. All behandling foregår per telefon og ved hjelp av arbeidsoppgaver på nett
   • Behandler ringer til avtalt tidspunkt en gang i uken. Samtalen varer opp til 45 minutter.
 • Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk
  • Tilbyr veiledning i form av bedriftsbesøk, kurs og konferanser til arbeidsplasser
   • «Vi setter deg i stand til å ta samtalene du kvier deg for å ta, reagere på uønsket atferd og gå fra bekymring til handling» 
  • Telefon: 224 02 800
 • KoRus Øst Spilleavhengighet (rus-ost.no)
Forrige side Neste side