Informasjon

Spilleavhengighet

Spilleavhengighet kan påvirke mange områder av livet, bl.a. økonomi, arbeid og forholdet til andre mennesker. Det hjelper godt å be om hjelp om man ønsker å slutte, men akkurat det skrittet er tøft å ta..

Ca. 1,4 prosent av befolkningen lider av spilleavhengighet, og dette oppfattes som et stort problem i et folkehelseperspektiv. Nesten 10 ganger så mange står i fare for å utvikle spilleavhengighet

Tilstanden omtales også som sykelig spillelidenskap ("pathological gambling"), spillegalskap og ludomani.

Spillemarkedet

Det er fra nasjonalt hold gjort betydelige tiltak for å forebygge utvikling av spilleproblemer. Hensikten med disse tiltakene er ikke å fjerne alt pengespill da de fleste opplever slike spill som underholdning og rekreasjon. Hensikten med tiltakene er å fremme muligheter for ansvarlig spilling som ikke gir noen skade. 

Pengespill, enten det er på spilleautomater, tipping av fotballkamper eller rulett, har det til felles at de skal gi et overskudd til dem som driver spillene. Norsk Tipping liker å fremstille seg som gavmild, men ikke glem at den største gevinsten går til dem - og det meste av regningen sendes til lavinntektsgrupper og spilleavhengige. For den enkelte spiller må det være et forventet tap ved å delta.

Hasard har vært en lidenskap for mennesker i uminnelige tider. Det foreligger dokumentasjon på at det foregikk pengespill med terninger i Midtøsten og India for ca. 4 000 år siden - og lidelseshistoriene knyttet til dette er like tilsvarende. Det har også skjedd en betydelig utvikling innenfor spillmarkedet i Norge de senere årene. Det er ikke mange år siden kortstokken måtte gjemmes bort når bestemor kom på besøk, mens dagens holdning gir Norge status som et av verdens ledende pengespill-land.

Lotteritilsynet angir at det i 2020 ble spilt for 51,0 milliarder, hvorav 10,9 milliarder utgjorde tap for spillerne. Nesten 30% (1,2 millioner) nordmenn over 18 år har spilt pengespill over internett, både på norske og utenlandske spillesteder. I 2018 utgjorde spill på internet 3.9 milliarder kr, og nordmenn tapte mellom 2,1 og 2,6 milliarder kroner på slike spill dette året. Siden den tid har pengespill på internett økt sterkt. Av overskuddet Norsk Tipping genererer går ca. 60 prosent til veldedighet, men ca. 40 prosent går til drift og reklame av Norsk Tipping. 0,2% går til å finansiere regjeringen sin handlingsplan mot spilleproblemer.

Mange klager over skattenivået i Norge, men den frivillige skatten vi betaler for drømmen om å vinne i pengespill, er nok den høyeste...

Det er to viktige grunner til at folk er villige til å betale for å delta i spill. Spenningen ved å delta, samt troen på at en kan vinne penger på å delta. Noen vinner store gevinster, og de fleste av oss sitter igjen med tanken - hvorfor skulle ikke det være meg! Sannheten er at å spille vil være et tapsprosjekt i det lange løp, og forventningen må være der etter. Det virker også som at personer med dårlig råd er overrepresentert i spill om penger, og kanskje spesielt i spill hvor spilleautomater brukes.

Symptom

Du kan ha et spilleproblem om du kjenner du deg igjen i flere av disse utsagnene

 • Du setter av tid fra arbeid og familieliv for å gamble/spille
 • Du spiller i hemmelighet
 • Du føler anger etter å ha spilt og lover deg selv gjentatte ganger å slutte (og kan også klare å avstå fra spillingen i perioder)
 • Du planlegger ofte ikke spillingen, men det bare skjer
 • Du spiller gjerne til din siste krone er spilt bort
 • Du spiller med penger du egentlig trenger til å betale regninger eller dekke andre viktige behov
 • Når du taper, spiller du for å dekke opp tapet. Hvis du vinner, spiller du for å vinne mer. Du drømmer om den store gevinsten, og alt du kan kjøpe for den
 • Når du er nedfor, spiller du for å føle deg bedre. Hvis du er ovenpå, spiller du for å feire

Årsak

Kjemiske forhold i hjernen kan være medvirkende faktorer ved spilleavhengighet. Mye tyder på at tilstanden er knyttet til at at kjemiske signaler i hjernen kommer i ubalanse, og blant annet signalstoffene serotonin, noradrenalin, dopamin og glutamat kan være involvert. Dette er trekk som virker å være felles for flere former for avhengighet, også ved alkoholisme og rusavhengighet.

Serotonin er et molekyl som er viktig i regulering av humør og handlinger, noradrenalin er knyttet til å ta sjanser og risikoadferd, mens dopamin er sentralt i "belønningssystemet" i hjernen og frigjøres normalt blant annet i forbindelse med behagelige gjøremål som å spise god mat, ha sex og liknende. Glutamat kan være involvert i problemspilleres typiske feilslutninger.

Psyokososiale faktorer er sannsynligvis vel så viktige. Mange spiller på grunn av lav impulskontroll og søker spenning og utagering via spill. For andre er spillingen en form for flukt. De er engstelige og anspente og spiller for å flykte fra vanskelige følelser.

Spillere kan føle seg forfulgte, og de kan utvikle antisosiale trekk. Forskerne mener at dette er et resultat av spilleavhengigheten, ikke en forklaring på problemet. Det er ikke uvanlig at storspillere opplever trusler om inkasso, oppsigelser og samlivsproblemer; samt en tiltakende desperasjon for å skaffe penger.

Det er flere faktorer som øker risikoen for utvikling av spilleavhengighet, og noen av de viktigste er:

 • Stoffmisbruk eller problemer med humørsvingninger
 • Alder. Jo yngre du er når du starter å spille, jo større er sjansen for å utvikle avhengighet
 • Arv. Dersom du har foreldre med dette problemet, er sjansen større for at også du skal utvikle spilleavhengighet
 • Sosial arv og miljø. Det å vokse opp i en familie preget av lite indre samhold, å ha venner eller familie som spiller pengespill samt å være eksponert for mange ulike spillemuligheter øker også risikoen for å utvikle spilleavhengighet

Den amerikanske psykiatriforeningen krever at minst fem av følgende betingelser er oppfylte for å stille diagnosen spilleavhengighet:

 1. At du bruker mye av tiden din på å tenke på spilling (gjenoppleving av tidligere spilleopplevelser, planlegging av neste innsats, grubling over hvor du skal få tak i penger til neste spill)
 2. Du spiller med stadig økende innsats for å oppnå den ønskede spenningen
 3. Du har forsøkt flere ganger å kutte ut spillingen, men uten å lykkes
 4. Du blir irritabel og rastløs av å prøve å kutte ut pengespill
 5. Etter å ha tapt penger på spill, prøver du å dekke inn tapene ved å fortsette å spille
 6. Du tyr til løgner for å unngå at andre får et innblikk i ditt spillebehov
 7. Du har tydd til ulovlige handlinger som tyveri, underslag, forfalskning eller svindel for å finansiere spilletrangen
 8. Du har satt viktige personforhold, arbeids- eller karriereforhold i fare på gunn av spilling
 9. Du har tydd til hjelp fra andre til å komme ut av en desperat finansiell situasjon

Når bør du søke hjelp?

Faresignal på at spillingen er ute av kontroll omfatter:

 • At det påvirker dine forhold med andre mennesker, økonomien din eller arbeidslivet ditt
 • At du bruker stadig mer tid og energi på spilling
 • At du er ute av stand til å redusere eller avstå fra spilling
 • At du tyr til ulovlige handlinger for å dekke over din spillavhengighet

Alle disse forholdene tilsier at du bør søke hjelp til å få bukt med et spilleproblem. 1 av 3 klarer å komme seg ut av spilleavhengighet på egen hånd, men det er nok både raskere, lettere og med større sannsynlighet for å lykkes om du søker hjelp.

All avhengighet kjennetegnes ved benektning. I mange tilfeller er du avhengig av hjelp til å søke hjelp, og slik hjelp kommer ofte fra familie, venner eller arbeidskolleger.

Hjelpelinjen for spilleavhengige nås på telefonnummer 800 800 40, og du kan finne dem her:www.hjelpelinjen.no. Tjenesten er rettet mot både spillere og pårørende, og gjelder både pengespill og dataspill. De har blant annet en oversikt over behandlingstilbudet i de ulike fylkene.

Blå Kors Øst (https://blakorsost.no/spill/) har også informasjon om både pengespill og dataspillproblemer

Korus Øst (https://www.rus-ost.no/spilleavhengighet) er ett av sju kompetansesentre som har til oppgave å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet. De har samlet lenker til mange ressurser som kan hjelpe i kampen mot spilleavhengighet.

Du kan også få hjelp fra frivillige organisasjoner som anonyme gamblere (www.ganorge.no) eller Spillavhengighet Norge som er en interesseorganisasjon for spillavhengige og pårørende. De tilbyr telefonsamtaler, nettverksgrupper, individuelle møter og oppfølging. På deres nettsider finner du personlige historier og erfaringer, samt råd og veiledning som er brukerbasert.

Nettside: http://spillavhengighet.no/
Telefon: +47 477 00 200
Epost: post@spillavhengighet.no

Behandling

Samtaleterapi. Dette bygger ofte på psykoterapeutiske prinsipper eller såkalt kognitiv behandling. Det legges vekt på å identifisere uheldige og/eller ufornuftige forestillinger om sjansen til å vinne, og erstatte disse med sunne og fornuftige oppfatninger. Gruppeterapi er en annen tilnærming, og her kan andre med liknende problemer støtte opp og hjelpe hverandre med å komme seg ut av avhengigheten. Kanskje det er noen der som trenger akkurat din hjelp?

Det er også mulig å prøve medikamentell behandling. Hvilken legemiddelgruppe som anbefales, er avhengig av hvilken situasjon pasienten - den spilleavhengige - befinner seg i. Medisiner som vanligvis brukes for å behandle mot depresjoner, avhengighet eller stemningsmessig ustabilitet kan være aktuelle. 

Er du usikker på om du er i risikosonen for å utvikle avhengighet av spill? Ta dette opp med fastlegen din, da er sjansen for en gevinst stor.

Hjelpetilbud

 • Hjelpelinjen
  • Et nasjonalt lavterskeltilbud for alle som har spørsmål om pengespill og dataspill. Her kan man finne støtte, råd og veiledning
  • Tjenesten er anonym, for alle og med flere kontaktmuligheter (telefon, chat eller mail)
  • Har oversikt over behandlingstilbud i de ulike fylkene
  • Kontakt
 • Spilleavhengighet-Norge
  • Interesseorganisasjon for pårørende og spilleavhengige drevet av tidligere spillere og pårørende som jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å forebygge spilleavhengighet.
  • De tilbyr både fysiske og digitale nettverksgrupper for spillere og pårørende
  • Kontakt
 • Fjernbasert behandling: www.spillbehandling.no
  • Behandlingen er et tre-måneders program som består av skriftlige arbeidsoppgaver og telefonsamtaler
  • Målgruppen er personer over 18 år som har problemer med pengespill
  • Tilbudet er nasjonalt og gratis. All behandling foregår per telefon og ved hjelp av arbeidsoppgaver på nett
   • Behandler ringer til avtalt tidspunkt en gang i uken. Samtalen varer opp til 45 minutter.
 • Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk
  • Tilbyr veiledning i form av bedriftsbesøk, kurs og konferanser til arbeidsplasser
   • «Vi setter deg i stand til å ta samtalene du kvier deg for å ta, reagere på uønsket atferd og gå fra bekymring til handling» 
  • Telefon: 224 02 800
 • KoRus Øst Spilleavhengighet (rus-ost.no)

Vil du vite mer?