Informasjon

Spilleavhengighet

Spilleavhengighet som er ute av kontroll påvirker økonomi, forholdet til andre mennesker og arbeidslivet. Dersom du spiller i hemmelighet, bruker mye tid og energi på spillingen, spiller bort penger og ikke klarer å slutte, bør du be om hjelp.

Temaside om Korona

Selv om det kun er omtrent 1 prosent av befolkningen som lider av patologisk spillelidenskap, oppfattes lidelsen som et stort problem i et folkehelseperspektiv.

Spillemarkedet

Det er fra nasjonalt hold gjort betydelige tiltak for å forebygge utvikling av spilleproblemer. Hensikten med disse tiltakene er ikke å fjerne alt pengespill, men å fremme muligheter for et ansvarlig og ikke-skadevoldende spill, som bare virker som underholdning og rekreasjon.

Pengespill, enten det er på spilleautomater, tipping av fotballkamper eller rulett, har det til felles at de skal gi et overskudd til dem som driver spillene. Norsk Tipping liker å fremstille seg som gavmild, men ikke glem at den største gevinsten går til dem - og det meste av regningen sendes til lavinntektsgrupper og spilleavhengige. For den enkelte spiller må det være et forventet tap ved å delta.

Hasard har vært en lidenskap for mennesker i uminnelige tider. Det foreligger dokumentasjon på at det foregikk pengespill med terninger i Midtøsten og India for ca. 4 000 år siden - og lidelseshistoriene knyttet til dette er like tilsvarende. Det har også skjedd en betydelig utvikling innenfor spillmarkedet i Norge de senere årene. Det er ikke mange år siden kortstokken måtte gjemmes bort når bestemor kom på besøk, mens dagens holdning gir Norge status som et av Europas ledende pengespill-land.

Lotteritilsynet angir at det i 2017 ble spilt for 43,7 milliarder, hvorav 10,3 milliarder utgjorde tap for spillerne. I 2018 utgjorde spill på internet 3.9 milliarder kr, og nordmenn tapte mellom 2,1 og 2,6 milliarder kroner på slike spill dette året. Av overskuddet Norsk Tipping genererer går ca. 60% til veldedighet, men ca. 40% går til drift og reklame av Norsk Tipping. Mange klager over skattenivået i Norge, men den frivillige skatten vi betaler for drømmen om å vinne i pengespill, er nok den høyeste.

Det er to viktige grunner til at folk er villige til å betale for å delta i spill. Spenningen ved å delta, samt troen på at en kan vinne penger på å delta.

Noen vinner store gevinster, og de fleste av oss sitter igjen med tanken - hvorfor skulle ikke det være meg! Sannheten er at å spille vil være et tapsprosjekt i det lange løp, og forventningen må være der etter. Det virker også som at personer med dårlig råd er overrepresentert i spill om penger, og kanskje spesielt i spill hvor spilleautomater brukes.

Symptom

Kjenner du deg igjen i flere av disse utsagnene, kan du ha et spilleproblem:

 • Du setter av tid fra arbeid og familieliv for å gamble/spille
 • Du spiller i hemmelighet
 • Du føler anger etter å ha spilt og lover deg selv gjentatte ganger å slutte (og kan også klare å avstå fra spillingen i perioder)
 • Du planlegger ofte ikke spillingen, men det bare skjer
 • Du spiller gjerne til din siste krone er spilt bort
 • Du spiller med penger du egentlig trenger til å betale regninger eller dekke andre viktige behov
 • Når du taper, spiller du for å dekke opp tapet. Hvis du vinner, spiller du for å vinne mer. Du drømmer om den store gevinsten, og alt du kan kjøpe for den
 • Når du er nedfor, spiller du for å føle deg bedre. Hvis du er ovenpå, spiller du for å feire

Årsak

Kjemiske forhold i hjernen kan være medvirkende faktorer ved spilleavhengighet. Tilstanden kan være utløst av at kjemiske signaler i hjernen kommer i ubalanse, og at signalstoffene serotonin, noradrenalin og dopamin kan være involvert. Dette er trekk som virker å være felles for flere former for avhengighet, også ved alkoholisme og rusavhengighet. Serotonin er et molekyl som er viktig i regulering av humør og handlinger, noradrenalin er knyttet til å ta sjanser og risikoadferd, mens dopamin er sentralt i "belønningssystemet" i hjernen og frigjøres normalt blant annet i forbindelse med behagelige gjøremål som å spise god mat, ha sex og liknende.

Psyokososiale faktorer er sannsynligvis vel så viktige. Mange spiller på grunn av lav impulskontroll og søker spenning og utagering via spill. For andre er spillingen en form for flukt. De er engstelige og anspente og spiller for å flykte fra vanskelige følelser.

Tvangslidelser synes ikke å ha en sammenheng med spilleavhengighet. Tvangslidelser tilhører gruppen angstlidelser, spillelidenskap skyldes mangel på impulskontroll. Personer med tvangslidelser drives til å gjøre handlingen for å avverge en katastrofe. Spillere gjør handlingen for å oppnå spenning, gevinst, avkobling.

Spillere kan føle seg forfulgte, og de kan utvikle antisosiale trekk. Forskerne mener at dette er et resultat av spilleavhengigheten, ikke en forklaring på problemet. Det er ikke uvanlig at storspillere opplever trusler om inkasso, oppsigelser og samlivsproblemer; samt en tiltakende desperasjon for å skaffe penger.

Det er flere faktorer som øker risikoen for utvikling av spilleavhengighet, og noen av de viktigste er:

 • Stoffmisbruk eller problemer med humørsvingninger
 • Alder. Jo yngre du er når du starter å spille, jo større er sjansen for å utvikle avhengighet
 • Arv. Dersom du har foreldre med dette problemet, er sjansen større for at også du skal utvikle spilleavhengighet

Den amerikanske psykiatriforeningen krever at minst fem av følgende betingelser er oppfylte for å stille diagnosen spilleavhengighet:

 1. At du bruker mye av tiden din på å tenke på spilling (gjenoppleving av tidligere spilleopplevelser, planlegging av neste innsats, grubling over hvor du skal få tak i penger til neste spill)
 2. Du spiller med stadig økende innsats for å oppnå den ønskede spenningen
 3. Du har forsøkt flere ganger å kutte ut spillingen, men uten å lykkes
 4. Du blir irritabel og rastløs av å prøve å kutte ut pengespill
 5. Etter å ha tapt penger på spill, prøver du å dekke inn tapene ved å fortsette å spille
 6. Du tyr til løgner for å unngå at andre får et innblikk i ditt spillebehov
 7. Du har tydd til ulovlige handlinger som tyveri, underslag, forfalskning eller svindel for å finansiere spilletrangen
 8. Du har satt viktige personforhold, arbeids- eller karriereforhold i fare på gunn av spilling
 9. Du har tydd til hjelp fra andre til å komme ut av en desperat finansiell situasjon

Når bør du søke hjelp?

Faresignal på at spillingen er ute av kontroll omfatter:

 • At det påvirker dine forhold med andre mennesker, økonomien din eller arbeidslivet ditt
 • At du bruker stadig mer tid og energi på spilling
 • At du er ute av stand til å redusere eller avstå fra spilling
 • At du tyr til ulovlige handlinger for å dekke over din spillavhengighet

Alle disse forholdene tilsier at du har et problem, og at du bør søke hjelp til å få bukt med problemet. Jo raskere du er til å søke hjelp, dess større er sjansen for at du skal klare å komme deg ut av avhengigheten og kunne leve normalt igjen.

All avhengighet kjennetegnes ved benektning. I mange tilfeller er du avhengig av hjelp til å søke hjelp, og slik hjelp kommer ofte fra familie, venner eller arbeidskolleger.

Hjelpelinjen for spilleavhengige nås på telefonnummer 800 800 40, og du kan finne dem her:www.hjelpelinjen.no. Tjenesten er rettet mot både spillere og pårørende, og gjelder både pengespill og dataspill. De har blant annet en oversikt over behandlingstilbudet i de ulike fylkene.

Blå Kors Øst (https://blakorsost.no/spill/) har også informasjon om både pengespill og dataspillproblemer

Du kan også få hjelp fra frivillige organisasjoner som anonyme gamblere (www.ganorge.no) eller Spillavhengighet Norge som er en interesseorganisasjon for spillavhengige og pårørende. De tilbyr telefonsamtaler, nettverksgrupper, individuelle møter og oppfølging. På deres nettsider finner du personlige historier og erfaringer, samt råd og veiledning som er brukerbasert.

Nettside: http://spillavhengighet.no/
Telefon: +47 477 00 200
Epost: post@spillavhengighet.no

Behandling

Samtaleterapi. Dette bygger ofte på psykoterapeutiske prinsipper eller såkalt kognitiv behandling. Det legges vekt på å identifisere uheldige og/eller ufornuftige forestillinger om sjansen til å vinne, og erstatte disse med sunne og fornuftige oppfatninger. Gruppeterapi er en annen tilnærming for å få bukt med problemet, og her kan andre med liknende problemer kunne støtte opp og hjelpe hverandre med å komme seg ut av avhengigheten.

Det er også mulig å prøve medikamentell behandling. Hvilken legemiddelgruppe som anbefales, er avhengig av hvilken situasjon pasienten - den spilleavhengige - befinner seg i. Medisiner som vanligvis brukes for å behandle mot depresjoner, avhengighet eller stemningsmessig ustabilitet kan være aktuelle.

Vil du vite mer?