Informasjon

Tvangslidelse, ulike symptomer

Tvangstanker og tvangshandlinger kan arte seg på mange ulike måter. I denne artikkelen kan du lese om noen typiske eksempler på tvangstanker og tvangshandlinger.

En tvangslidelse er karakterisert ved tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstankene er tilbakevendende tanker og mentale bilder som forårsaker markant ubehag. Tankene er uønskede og ikke forenlige med personens oppevelse av seg selv, og vedkommende bruker masse energi på å motstå og undertrykke dem. Det kan være tanker om smitte; tabu tanker av seksuell, religiøs eller aggressiv natur.

Tvangshandlinger er gjentatte handlinger eller mentale ritualer som utføres for å motvirke angsten som følger med. Personen føler seg tvunget til å utføre disse handlingene, og atferden blir automatisert etter hvert. Det kan være håndvask, sjekking og kontrollering, overdreven orden/ bønner/ telling/ forsikring om at alt er gjort rett.

Eksempler på vanlige tvangstanker og tvangshandlinger

Aggresivitet. Frykt for å skade andre, tilbakevendende voldelige mentale bilder. Vedkommende følger nøye med på nyhetene etter rapporter om voldelig kriminalitet. Ber om forsikring om at vedkommende er en god person.

Smitte. Frykt for å bli smittet eller å smitte andre. Frykt for å bli smittet med bakterier, infeksjoner eller miljøfaktorer. Frykt for å bli smittet av en dårlig eller umoralsk person. Medfører vaske- og rengjøringsritualer.

Konstant tvil. Stadige bekymringer om at vedkommende gjør ting feil eller ufullstendig, noe som kan påvirke pasienten eller andre negativt. Vedkommende overdriver sjekking og kontrollering i en bestemt rekkefølge.

Religiøs. Tanker om å være umoralsk og evig fordømt. Ber stadig om tilgivelse, ber bønner, søker å forsikre seg om at alt er gjort.

Selvkontroll. Frykt for å komme med upassende kommentarer overfor andre. Unngår å komme nær andre.

Seksuelt. Gjentatte tanker om å være pedofil eller seksuelt avvikende, vedvarende tanker om å opptre seksuelt upassende overfor andre. Unngår situasjoner som kan utløse tankene, utfører mentale ritualer for å motvirke tankene.

Overtroisk. Frykt for visse "dårlige" tall eller farger. Pasienten bedriver overdreven telling.

Symmetri og nøyaktighet. Stadige tanker om å gjøre ting på en balansert eller eksakt måte. Pasienten er svært nøye på riktig måte og i riktig rekkefølge.

Eksempler på forstyrrelser som ofte følger med

Kroppslige feil eller mangler. Pasienten er sterkt opptatt av det vedkommende opplever som kroppslige defekter eller feil, noe som fører til gjentatte handlinger eller mentale manøvre for å kontrollere disse bekymringene. Selv har pasienten dårlig innsikt og søker hudleger og plastikkirurger for å få gjort noe med manglene. Symptomene debuterer gjerne i ungdomstiden, de kommer og går.

Hudpilling. Stadig plukking og pilling på huden, noe som fører til skader på huden. Er vanligere blant kvinner.

Hamstring. Alltid vansker med å kvitte seg med eiendeler på grunn av en sterk trang til å ta vare på gjenstander. Medfører at eiendeler hoper seg opp og kan ikke bli brukt som tiltenkt. 75% av disse personene har en stemnings- eller angstforstyrrelse. Hamstringen forårsaker betydelig ubehag og nedsatt funksjonsevne. Symptomene starter gjerne i 11 til 15 års alderen. Slike symptomer har en tendens til å forverres med tiden.

Trikotillomani. Stadig uttrekking av hår fra alle deler av kroppen, noe som resulterer i hårtap. Er vanligere blant kvinner. Symptomene starter gjerne tidlig i puberteten.