Informasjon

Tvangslidelse

Tvangslidelser (OCD) er karakterisert ved tvangstanker og tvangshandlinger. Det er en forholdsvis hyppig tilstand som man de senere årene har blitt mye flinkere til å behandle.

Hva er tvangslidelse?

Tvangslidelse er en psykisk lidelse som kjennetegnes ved stadige tvangstanker (obsesjoner) og/eller tvangshandlinger (kompulsjoner). Omtrent en fjerdedel av oss har tendenser til slike trekk, men fleste i denne gruppen kvalifiserer ikke for diagnosen "tvangslidelse". Omtrent en av 50 rammes av tvangslidelse. Diagnosen er forbeholdt de få som har en betydelig funksjonsnedsettelse eller redusert livskvalitet som følge av disse trekkene.

På fagspråket omtales tilstanden som en obsessiv-kompulsiv lidelse (obsessive-compulsive disorder, OCD).

  • Tvangstanker, obsesjoner, er gjentatte tanker, følelser, ideer eller fornemmelser som pasienten ikke klarer å legge fra seg. Disse dreier seg ofte om redsel for smitte, sykdom eller vold. Obsesjonene fremstår som ubehagelige og gjerne skremmende for pasienten.
  • Tvangshandlingene, kompulsjoner, er handlinger som stadig gjentas, og som gjøres i hensikt av å redusere sjansen for at de fryktede tvangstankene skal bli virkelig. Eksempler på dette kan være omfattende vasking (vasketvang), kontrollere dører, låser eller kokeplater (sjekketvang) eller handlinger som må gjøres på en bestemt måte eller i en bestemt rekkefølge (ritualer). Tvangshandlinger oppleves ofte som urodempende for at de fryktede tvangstankene skal bli virkelig. 

Tvangslidelse er ganske hyppig og er sannsynligvis underdiagnostisert. Det tar ofte lang tid før diagnosen blir gitt. De fleste som rammes av OCD utvikler lidelsen i ung alder, med rundt halvparten før fylte 16 år. Menn tenderer til å utvikle tvangstanker ved en tidligere alder enn kvinner, men forekomsten er omtrent like høy for begge kjønn.

Mange har tendenser til tvangstanker og tvangshandlinger, og det vil være graden av tvangsfølelse og betydningen for personens hverdag som avgjør om det klassifiseres som en lidelse i det enkelte tilfelle. Tvangssymptomer kan også inngå i bildet ved andre psykiatriske lidelser, som schizofreni, personlighetsforstyrrelse, begynnende Alzheimer, fobier, generalisert angst og depresjon.

Neste side