Informasjon

Tvangslidelse

Tvangslidelser (OCD) er karakterisert ved tvangstanker og tvangshandlinger. Det er en forholdsvis hyppig tilstand som man det senere årene har blitt mye flinkere til å behandle.

Temaside om Korona

Hva er tvangslidelse?

Tvangslidelse er en psykisk lidelse som kjennetegnes ved stadige tvangstanker (obsesjoner) og/eller tvangshandlinger (kompulsjoner). Omtrent en fjerdedel av oss har tendenser til slike trekk, men om disse ikke gir en betydelig funksjonsnedsettelse eller redusert livskvalitet kvalifiserer det ikke til diagnosen "tvangslidelse". På fagspråket omtales tilstanden som en obsessiv-kompulsiv lidelse (obsessive-compulsive disorder, OCD).

  • Tvangstanker, obsesjoner, er gjentatte tanker, følelser, ideer eller fornemmelser som pasienten ikke klarer å unngå. Disse dreier seg ofte om redsel for smitte, sykdom eller vold. Obsesjonene fremstår som ubehagelige og gjerne skremmende for pasienten.
  • Tvangshandlingene, kompulsjoner, er handlinger som stadig gjentas, og som i en del tilfeller er nært knyttet opp til tvangstanker. Dette kan dreie seg om å vaske (vasketvang), kontrollere dører, låser eller kokeplater (sjekketvang) eller handlinger som må gjøres på en bestemt måte eller i en bestemt rekkefølge (ritualer). Hvis tvangshandlinger ikke utføres, vekker dette stort ubehag.

Tvangstanker og tvangshandlinger får dermed stor tendens til å prege pasientens hverdag.

Tvangslidelse er ganske hyppig og er sannsynligvis underdiagnostisert hos barn og ungdom. Mange har tendenser til tvangstanker og tvangshandlinger, og det vil være graden av tvangsfølelse og betydningen for personens hverdag som avgjør om det klassifiseres som en lidelse i det enkelte tilfelle. Tvangssymptomer kan også inngå i bildet ved andre psykiatriske lidelser, som schizofreni, personlighetsforstyrrelse, begynnende Alzheimer, fobier, generalisert angst og depresjon.

Gjennomsnittsalderen for debut av tvangslidelser er mellom 22 og 36 år, bare 15 prosent debuterer senere. Menn tenderer til å debutere noe tidligere enn kvinner, men forekomsten er omtrent like høy blant kvinner og menn.

Neste side