Informasjon

Tvangslidelse

Legesøkning

Mennesker i alle aldre med tvangslidelse forstår i de fleste tilfeller det meningsløse i sin repeterende, uønskede atferd og de påtrengende, stadig tilbakevendende tvangstankene. Dette kan føre til skam, motvilje mot å søke hjelp og undertrykkelse av symptomene i møte med helsepersonell. Mennesker med tvangslidelser venter lenge med å søke hjelp - i en studie tok det i gjennomsnitt 17 år. Psykologer og psykiatere med erfaring med tilstanden kan gi den beste behandlingen. Større oppmerksomhet om tvangslidelser behøves, også blant leger og annet helsepersonell.

Forrige side Neste side