Informasjon

Tvangslidelse

Symptomer

Tvangslidelse

Det er sjelden at pasienter oppsøker lege på grunn av tvangstanker eller tvangshandlinger. Noen kommer på grunn av press fra omgivelsene, venner eller familie. Noen oppsøker lege for tørr hud og håndeksem som skyldes overdreven vasking. Noen søker for angst, depresjon eller søvnvansker. Pasienten opplever som regel egne tanker eller handlinger som overdrevne eller urimelige - at de gir ubehag, tar mye tid eller hemmer arbeid eller sosiale aktiviteter. Noen få pasienter med tvangslidelser innser ikke at tvangstankene og tvangshandlingene er overdrevne eller urimelige.

Symptombildet preges av tvangstanker og tvangshandlinger. Vanlige tvangstanker er smittefrykt, frykt for å forårsake sykdom og ulykke samt frykt for å opptre upassende i form av aggressive, seksuelle eller religiøse tanker og handlinger. Mange har flere enn en type tvangstanker. Den vanligste tvangshandlingen er vasketvang (det er ikke for renselse, men for unngåelse av smitte), kontroll eller sjekking av låser og kokeplater, samt telleritualer.

I tilknytning til disse tankene og handlingene spiller angst og ubehag en viktig rolle. Tvangstanker kan i seg selv utløse angstsymptomer, og hvis tvangshandlinger hindres, vil også dette gi angstsymptomer hos pasienten. Utad vil tvangshandlingene være det mest tydelige. Lidelsen setter begrensninger for pasientenes livsførsel, opptar gjerne stadig mer av personens hverdag og vil gjennom de begrensningene den setter, kunne føre til at depresjon utvikles i tillegg til tvangslidelsen.

En del pasienter med tvangslidelse er preget av perfeksjonisme og rigide meninger og holdninger. Det er en vanlig, men feilaktig oppfatning, at slik tvangsmessig personlighet er en forløper eller en risikofaktor for obsessiv-kompulsiv lidelse.

Forrige side Neste side