Informasjon

Tvangslidelse

Diagnose

Diagnosen stilles på bakgrunn av legens intervju med pasienten, samt eventuelle observasjoner av vedkommende. Videre gjøres som regel kroppsundersøkelse for å utelukke underliggende sykdom i andre organer.

Følgende tre spørsmål stilles gjerne for å klargjøre om det foreligger tvangslidelse. Bekreftende svar på et av disse spørsmålene gir sterke holdepunkter for diagnosen:

  • "Har du tanker som stadig kommer tilbake, som gjør deg nervøs og som du ikke klarer å bli kvitt uansett hvor hardt du prøver?"
  • "Holder du ting ekstremt rene eller vasker du hendene svært ofte?"
  • "Må du sjekke og kontrollere ting mer enn andre?"

Her finner du en test som kan hjelpe deg vurdere om du har et problem knyttet til tvang. Det finnes nå god behandling for dette, men første (og ofte vanskeligste) steg er at du oppsøker hjelp.

Forrige side Neste side