Informasjon

Antipsykotika

Mulige problemer i forhold til andre medikamenter

Antipsykotika kan gi uønskede effekter når de tas sammen med andre medikamenter. Derfor er det viktig at legen din kjenner til alle medisinene du tar, inklusive håndkjøpspreparater som vitaminer, mineraler, helsekostprodukter og ditt alkoholforbruk. Noen antipsykotika samvirker med blodtrykksmedisiner, antiepileptika og midler mot Parkinsons sykdom, noe som kan forsterke eller svekke effekten av medikamentene - dette betegnes på fagspråket som medikamentelle interaksjoner. Andre antipsykotika forsterker virkningen av alkohol og andre hemmere av sentralnervesystemet som antihistaminer, antidepressiver, barbiturater, noen sove- og smertestillende medisiner og narkotika.

Forrige side Neste side