Informasjon

Antipsykotika

Andre virkninger

Langtidsbehandling av schizofreni med en av de eldre antipsykotiske midlene kan føre til at vedkommende utvikler tardive dyskinesier. Dette er en tilstand karakterisert ved ufrivillige bevegelser, oftest rundt munnen (eks. tyggebevegelser, grimasering). De kan variere fra milde til alvorlige. Hos noen pasienter kan ikke tilstanden reverseres, mens andre kan bli delvis eller helt bra. Tardive dyskinesier kan noen ganger ses hos pasienter med schizofreni som aldri har blitt behandlet med et antipsykotikum, dette kalles "spontan dyskinesi". Dog ses de fleste tilfellene med dyskinesi etter langtidsbehandling med eldre antipsykotika. Risikoen er blitt redusert med de nye "atypiske" medikamentene. Forekomsten er høyere blant kvinner, og risikoen øker med alderen. De mulige risikoene med langtidsbehandling med antipsykotika må veies mot de gunstige effektene hos hver enkelt pasient. Risikoen for tardive dyskinesier er 5 prosent per år med eldre medikamenter, den er lavere med de nyere.

Forrige side Neste side