Informasjon

Nedtrapping av benzodiazepiner

Ved bruk av benzodiazepiner over lang tid kan du oppleve å få en abstinensliknende reaksjon ved stans i behandlingen. En langsom og gradvis nedtrapping vil da være det beste.

[imported]
[imported]

Hopp til innhold

Hva er benzodiazepiner?

Benzodiazepiner utgjøres av to grupper legemidler: Angstdempende midler og sovemidler. Angstdempende midler er Stesolid, Valium, Vival, Diazepam, Alopam, Alprazolam, Sobril, Xanor. Sovemidler er Apodorm, Mogadon, Midazolam, og de beslektede midlene Imovane, Zopiklon, Zolpidem og Stilnoct.

Benzodiazepinene har flere egenskaper. De reduserer ved korttidsbruk angst og aggresjon, virker beroligende, virker søvnfremkallende og gir muskelavslapning. Virkningen kommer raskt, ofte etter inntak av første dose, og den er sterk. Benzodiazepiner har få bivirkninger, de er rimelige i pris og brukt i anbefalte doser over kort tid (1-2 uker) gir de sjelden avhengighet.

Selv om disse legemidlene er inndelt i to grupper, er det svært små forskjeller mellom preparatene i de to gruppene. Det er derfor som regel unødvendig å bruke både et angstdempende middel og et sovemiddel.