Informasjon

Nedtrapping av benzodiazepiner

Ved bruk av benzodiazepiner over lang tid kan du oppleve å få en abstinensliknende reaksjon ved stans i behandlingen. En langsom og gradvis nedtrapping vil da være det beste.

Hva er problemet med benzodiazepiner?

Benzodiazepiner kan gi uønsket tretthet. Bruk av benzodiazepiner i enkeltsituasjoner (f.eks. sceneopptreden) kan gjøre at du blir uforutsett sløvet, får midlertidig svikt i hukommelsen og nedsatt prestasjonsevne. Av samme grunn kan benzodiazepinene påvirke dine evner til bilkjøring. Hos eldre øker risikoen for fall og blant annet lårhalsbrudd.

Den største ulempen med benzodiazepiner er imidlertid at mange bruker disse preparatene over lang tid, noe som skaper avhengighet. Riktignok er det slik at de fleste klarer å holde en fast dose - f.eks. 1 tablett Vival 2-3 ganger daglig, mens bare noen få øker dosene og misbruker disse legemidlene som rusmiddel.

Storparten av benzodiazepinbruken går til langtidsbehandling, til tross for at forskere og helsemyndigheter er samstemte i at benzodiazepiner kun skal brukes til kortvarig behandling - noen dager til maksimalt to uker - av angst, uro, spenning og søvnforstyrrelser. Langtidsbruk av benzodiazepiner kan dog være berettiget i noen tilfeller av generalisert angstlidelse der annen behandling (psykoterapi/ støtteterapi/ kognitiv atferdsterapi, antidepressiver, buspiron) ikke gir god nok symptomlindring. Ved andre angstlidelser (inkludert panikklidelse) frarådes langvarig benzodiazepinbruk fordi det svekker effekten av annen og mer virksom behandling.

Forrige side Neste side