Informasjon

Nedtrapping av benzodiazepiner

Ved bruk av benzodiazepiner over lang tid kan du oppleve å få en abstinensliknende reaksjon ved stans i behandlingen. En langsom og gradvis nedtrapping vil da være det beste.

Den uønskede langtidsbruken ...

Svært mange av de situasjonene som fører til forskrivning av benzodiazepiner, er forbigående. Du startet gjerne behandlingen i forbindelse med en akutt krise, men så fortsatte du å bruke denne medisinen også etter at krisen var over. "En gang angst, alltid angst" stemmer heldigvis sjelden. Hos en del pasienter kan det synes som om bruk av benzodiazepiner i faste doser i mer enn noen få uker, kan gi en abstinensliknende reaksjon ved stans i behandlingen som oppleves som en vedvarende uro. Denne uroen kan feiltolkes både av pasient og lege som "kronisk angst" og være begrunnelsen for langvarig bruk av benzodiazepiner.

Har du brukt slike medisiner i lang tid, er det vanskelig å skille bivirkninger fra angstsykdom. Således kan mye av den gode effekten som du opplever - og som gjør at du kanskje ikke ønsker å slutte - nettopp være at hver tablett gir en kortvarig lindring av den abstinensliknende uroen.

Forrige side Neste side