Informasjon

Nedtrapping av benzodiazepiner

Ved bruk av benzodiazepiner over lang tid kan du oppleve å få en abstinensliknende reaksjon ved stans i behandlingen. En langsom og gradvis nedtrapping vil da være det beste.

Nedtrapping av medisinbruken

Har du brukt et benzodiazepin over lengre tid - mange uker, måneder, år - vil du ha opplevd at det er svært vanskelig å slutte med medisinen. Du blir engstelig, urolig og får tilbake mange av de samme symptomene som gjorde at du startet med denne medisinen. Men forskerne forteller oss altså at det er ikke slik, det er ikke angstsykdommen som vender tilbake.

Du lider av abstinens, bortfallssymptomer som følge av at medisinen fjernes. Det dreier seg vanligvis ikke om tilbakefall av de gamle plagene. Derfor er det viktig at du kommer deg ut av det uføret som tablettene har skapt.

I samråd med legen din bør du trappe ned behandlingen med den vanedannende medisinen. En langsom og gradvis nedtrapping har størst sjanse til å lykkes.

Forrige side Neste side