Informasjon

Nedtrapping av benzodiazepiner

Ved bruk av benzodiazepiner over lang tid kan du oppleve å få en abstinensliknende reaksjon ved stans i behandlingen. En langsom og gradvis nedtrapping vil da være det beste.

Er vanskelig for legen også ...

Mange leger føler at reseptutstedelse på et benzodiazepin er problematisk. Noe av årsaken kan være at pasienten over lang tid har krevd en behandling som legen er usikker på nytten av. Samtidig kvier mange leger seg for å drøfte dette skikkelig med pasienten, kanskje fordi de synes de ikke har tid eller kunnskaper nok til å gå inn i en slik diskusjon. Dermed ender mange opp med en slags resignasjonsbehandling: Å godta reseptfornyelser i årevis så lenge dosene ikke økes.

Forrige side Neste side