Informasjon

Nedtrapping av benzodiazepiner

Ved bruk av benzodiazepiner over lang tid kan du oppleve å få en abstinensliknende reaksjon ved stans i behandlingen. En langsom og gradvis nedtrapping vil da være det beste.

Hva om jeg ikke klarer det?

Dersom du følger det beskrevne opplegget og trapper ned behandlingen svært langsomt over mange måneder, vil de fleste lykkes med å bli kvitt medisinen. Skulle så imidlertid ikke skje, må du diskutere dette med legen din. Det kan være aktuelt å prøve andre og mindre vanedannende medisiner, men det kan også i noen tilfeller være slik at det beste er at du fortsetter med en lavest mulig dose med benzodiazepin.

Forrige side Neste side