Informasjon

Serotonergt syndrom

Serotonergt syndrom er en tilstand som oppstår når du får for høyt nivå av stoffet serotonin i kroppen. Symptomer kan oppstå kort tid etter å ha inntatt medikament. Vanligste symptomene er skjelvinger, diaré, muskelstivhet, feber og kramper.

Hva er serotonergt syndrom?

Serotonin syndrom, eller serotonergt syndrom, oppstår når du tar medisiner som forårsaker høye nivå av det kjemiske stoffet serotonin i kroppen din. Det kan skje når du øker dosen på et medikament som inneholder serotonin, eller du starter med et nytt medikament i tillegg til dem du allerede tar. Visse illegale stoffer og kosttilskudd kan også utløse serotonergt syndrom.

Serotonin er et kjemisk stoff som kroppen produserer og som behøves for at nervecellene og hjernen skal kunne fungere. Men for mye serotonin skaper problemer. Symptomer på serotonergt syndrom spenner fra skjelvinger og diaré til alvorlige symptomer som muskelstivhet, feber og kramper. Alvorlig serotonergt syndrom kan være fatalt dersom det ikke behandles. I de fleste tilfeller går et serotonergt syndrom over av seg selv i løpet av et døgns tid dersom en stopper inntaket av medisinene som forårsaker symptomene, samt om nødvendig tar medisiner som blokkerer serotonin.

Det finnes få tall på hvor hyppig tilstanden er, men forekomsten er økende fordi bruken av serotoninholdige medisiner er økt.

Symptomer og tegn

Symptomer på serotonergt syndrom opptrer typisk innen minutter til få timer etter å ha tatt et nytt medikament, eller etter å ha økt dosen på et medikament du allerede bruker. Symptomer og tegn er oppfarenhet, uro, forvirring, rask puls, utvidete pupiller, tap av muskelkontroll, muskelkramper, sterk svette, diaré, hodepine, skjelvinger, gåsehud.

Alvorlig serotonergt syndrom kan være livstruende. Tegn på alvorlig tilstand er høy feber, kramper, uregelmessig puls, bevisstløshet.

Årsak

Nerveceller i hjernen og ryggmargen produserer serotonin som hjelper til å regulere din oppmerksomhet, atferd og kroppstemperatur. Andre nerveceller i kroppen, særlig i fordøyelseskanalen, produserer også serotonin. Serotonin spiller en viktig rolle i reguleringen av fordøyelsen, blodstrømmen og åndedrettet. For mye serotonin forårsaker serotonergt syndrom.

I noen tilfeller kan serotonergt syndrom oppstå etter inntak av kun ett medikament som øker serotoninmengden i kroppen - for eksempel et SSRI-preparat (selektiv serotonin reopptakshemmer, et antidepressivt middel), men oftere oppstår tilstanden når du kombinerer visse medikamenter. Eksempelvis kan serotonergt syndrom oppstå hvis du tar et antidepressivum sammen med migrenemedisin.

En del håndkjøpspreparater og reseptbelagte medisiner kan føre til serotonergt syndrom, særlig gjelder det antidepressive midler. Illegale stoffer og kosttilskudd kan også forårsake tilstanden.

Diagnostikk

Det finnes ingen enkel prøve som kan stadfeste diagnosen serotonergt syndrom. Legen vil stille diagnosen ved å utelukke andre mulige forklaringer. Legen vil klargjøre tilstanden ved å spørre deg ut om sykehistorien og hvilke medisiner du bruker. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ta blodprøver for å måle mengden medisin i blodet, kontrollere stoffskiftet og sjekke kroppsfunksjoner som kan påvirkes av serotonergt syndrom.

Det er mange tilstander som kan gi liknende symptombilder.

Behandling

Behandling av serotonergt syndrom avhenger av alvorlighetsgraden av tilstanden. Hvis du har beskjedne symptomer, er det eneste som behøver å gjøres, at du stanser med medisinen som har utløst problemet. Hvis det foreligger alvorligere symptomer, vil du bli lagt inn på sykehus, og det kan kreves intensiv behandling.

Ulike typer medisiner brukes til å dempe symptomene ved serotonergt syndrom. I tillegg kan det i alvorlige tilfeller være nødvendig med intravenøs væsketilførsel og oksygentilførsel. I akuttforløpet er det viktig å overvåke temperatur, puls, blodtrykk, EKG.

Symptomene på serotonergt syndrom går vanligvis over på 1-2 døgn etter at man har stanset bruken av medisinene som førte til økningen i serotonin, eventuelt at man i tillegg bruker medisiner som blokkerer virkningen av serotonin. I noen tilfeller kan det imidlertid ta uker før symptomene forsvinner helt.

Prognose

De fleste pasienter blir friske uten ettervirkninger. Unntak kan være pasienter som kommer sent til behandling. Det er fare for tilbakefall ved oppstart av samme medikament etter at tilstanden er behandlet. Det er også en viss risiko for nye symptomer ved oppstart med andre serotonerge medikamenter.

Hos pasienter der man vurderer behovet for videre bruk av serotonerge medikamenter som større enn eventuelle ulemper, bør man starte med lav dose og følge pasienten nøye.

Vil du vite mer?

  • Serotonergt syndrom - for helsepersonell