Informasjon

Trisykliske antidepressiva (TCA) mot depresjon

Trisykliske antidepressiver (TCA) er et fellesnavn for de eldste medikamentene i gruppen av medisiner mot depresjon.

Hvorfor medisiner?

I mer enn 30 år har man vært klar over at medisiner kan ha en svært god effekt ved alvorlige depresjoner. Trisykliske antidepressiver (TCA) er et fellesnavn for de eldste medikamentene i gruppen av medisiner mot depresjon. Forskning har vist god effekt av disse medisinene mot alvorlige depresjoner, og i noen situasjoner muligens bedre effekt enn de nyere medisinene (SSRIs).

Ulempen med bruk av tricykliske antidepressiver har vært at bivirkningene kan være plagsomme. Ved svært alvorlige depresjoner kan slike bivirkninger være akseptable, men ved lettere depresjoner kan bivirkningene i mange tilfeller bli mer plagsomme enn sykdommen, og det fører ofte til at behandlingen avsluttes før den rekker å virke.

Bivirkninger er imidlertid svært individuelle, og de kan hos noen pasienter være beskjedne. Dersom man ikke plages av bivirkninger, er TCA altså et godt alternativ.

Erkjennelsen av at selv alvorlige depresjoner helt kunne kureres med medisiner, var en av årsakene til at man lenge har hatt mistanke om at depresjoner helt eller delvis kan være utløst av kjemiske forandringer i hjernen. Etter hvert har forskningen vist at det hos deprimerte pasienter er for liten mengde av noen av de stoffene som overfører impulser fra en nervecelle til den neste (nevrotransmittere). Når det blir mangel på disse stoffene i hjernen, får man de typiske symptomene på depresjon som tristhet, motløshet, manglende initiativ, nedsatt appetitt og søvnvansker.

Virkning

TCA påvirker de nevrotransmitterne som overfører impulser fra en nervecelle til den neste i hjernen. Nevrotransmitterne tas saktere opp i nervecellene, og de samles opp utenfor nervecellene der man har mest behov for dem.

TCA virker på mange av nevrotransmitterne i hjernen, også noen som ikke er viktige ved depresjon. Det er årsaken til de fleste bivirkningene.

De nyere medikamentene (SSRIs) er mer selektive eller målretta, og de gir derved mindre bivirkninger, men i noen sammenhenger muligens også mindre virkning.

På det norske markedet finnes følgende medisiner: Klomipramin (Anafranil®, Klomipramin®), Trimipramin (Surmontil®), Amitriptylin (Amitriptylin®, Sarotex®), noritriptylin (Noritren®) og doksepin (Sinequan®).

Behandlingen

På grunn av bivirkningene starter du med en liten dose og trapper gradvis opp til ønsket dosering. Effekten mot depresjonen kommer først en til to uker etter at du har kommet opp i full dose. En søvnforbedrende og beroligende effekt kan komme tidligere.

Dersom du blir bedre, eller helt bra, anbefales vanligvis behandling i minst seks måneder for å stabilisere tilstanden. Dersom det ikke er effekt av behandlingen, bør du ikke øke dosen på egen hånd, men gjøre det i samråd med lege. Den dosen som er nødvendig for å få ønsket effekt, varierer fra person til person.

Bivirkninger

Bivirkninger er vanlige.

De vanligste er psykiske i form av søvnighet og tretthet, økt søvntrang. Like vanlig, og til tider svært plagsomt, er munntørrhet. Treg mage og treg vannlating kan også være plagsomt, spesielt hos eldre pasienter.

Medisinene kan også gi lavt blodtrykk og svimmelhet når du reiser deg brått eller når du står lenge. Vektøkning er også relativt hyppig.

Bivirkningene er mer uttalte ved store doser og kan bedres ved reduksjon i dosen.

Avhengighet?

Mange er redde for avhengighet ved bruk av medisiner som påvirker nervesystemet. Medikamentene som brukes ved depresjon, gir ingen ruseffekt eller umiddelbar lykkefølelse, og de er ikke vanedannende. Derimot opplever mange ubehag dersom de slutter brått. Du kan bli urolig, få dårlig søvn, hodepine, slapphet og mageplager. Dette er naturlig fordi det skal skje en omstilling i hjernecellene. Bivirkningene ved avslutning av behandling kan du unngå eller betydelig redusere ved å trappe dosen langsomt ned, helst over to til fire uker.

Advarsler ved bruk av TCA

  • Overdosering kan være farlig for både voksne og barn. Følg legens dosering, og oppbevar medisinene utilgjengelig for barn!!
  • Ved uventet sterke bivirkninger skal ikke dosen økes etter skjema, ta kontakt med lege
  • Skal ikke kombineres med alkohol
  • Bilkjøring er ikke lovlig dersom du plages med bivirkninger som trøtthet eller døsighet

I kombinasjon med samtalebehandling?

Mye god forskning viser at effekten av medikamentell behandling av depresjoner er minst like god som samtalebehandling. Det anbefales likevel at behandlingene kombineres dersom det er mulighet for det.

Hos pasienter som ikke ønsker medisiner, eller som opplever plagsomme og vedvarende bivirkninger, bør selvsagt samtalebehandling være førstevalg.

Vil du vite mer?