Informasjon

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Temaside om Korona

Legemidler i rehabiliteringen

Det finnes etter hvert mye forskning og erfaring som viser at bruk av legemidler er svært viktig i rehabiliteringen av mange heroinmisbrukere. Dette er en erkjennelse av at langvarig forbruk medfører så store skadeeffekter på hjernens reseptorer, at behandling ikke vil lykkes uten at man også gjør noe for å stimulere disse reseptorene.

Buprenorfin eller metadon inntas som tabletter, smeltetabletter eller mikstur. Begge stoffene nedbrytes langsomt i kroppen, og man kan derfor finne fram til en dosering som gir jevnt nivå av disse opioidene i blodet. Ved å holde jevnt nivå unngår man ruseffekten, som kommer like etter en innsprøytning i blodet. Ved jevn dosering unngår man også abstinensen. Dette fører til en stabilisering som gir muligheter for å gjennomføre de andre delene av rehabiliteringen.

Både buprenorfin og metadon kan misbrukes, og kan føre til overdosedødsfall. Preparatene er også livsfarlige for personer som ikke har brukt opioider. Det er derfor streng kontroll med medisineringen. LAR-forskriften gir regler for inntak av medisinen, og regler for å kontrollere at dosering er riktig og at andre rusmidler ikke benyttes samtidig. Inntil stabilisering er dette svært krevende for den narkomane og medfører daglig oppmøte på behandlingsstedet.

I Norge er det vedtatt at buprenorfin skal være førstevalg, fordi det er noe mindre fare for overdosedødsfall hos pasient, og ved eventuell lekkasje av medikament til andre miljø. Det finnes også et buprenorfinpreparat (Suboxone) som er tilsatt en motgift som nøytraliserer effekten dersom preparatet gis intravenøst, men hvor motgiften ikke suges opp eller gir effekt når medisinen tas gjennom munnen.

Forrige side Neste side