Informasjon

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Temaside om Korona

Annen rehabilitering

Pasienter som starter LAR, har rett til samtidig omfattende rehabilitering. Det betyr at de kan kreve at det blir laget en såkalt individuell plan, hvor deres samlede behov for hjelp blir dokumentert, og ansvar for gjennomføringen blir plassert. Av sentral betydning er hjelp til bolig. Det har vist seg svært problematisk å gjennomføre denne typen rehabilitering dersom personen ikke har egen bolig utenom rusbelastet miljø. Økonomisk veiledning og støtte inngår også i rehabiliteringen. En vurdering av muligheter for yrkesmessig rehabilitering skal alltid gjøres, og mange blir hjulpet tilbake til arbeidslivet.

Forrige side Neste side