Informasjon

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering, forkortet LAR, er et tverrfaglig, spesialisert rehabiliteringsprogram for heroin- /morfinavhengighet, hvor man bruker morfinlignende medisiner som erstatning.

Hvordan er utsiktene?

Det er beregnet at det finnes cirka 7.000 - 10.000 personer som misbruker heroin i Norge. Dødeligheten i denne gruppen angis i området 2-5 prosent per år, det vil si mellom 140-500 dødsfall årlig. Det er i første rekke overdoser som er årsaken til den høye dødeligheten. Forskning har vist at man kan spare mange unge liv ved denne behandlingen. Gjennom rehabiliteringen er det også store gevinster å hente på livskvalitet og verdighet.

Forrige side